شما اینجا هستید

صفحه اصلی تورها تور تایلند تور تایلند با پرواز تای ایروز

تور تایلند با پرواز تای ایروز

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
SUKOSOL درجه هتل 0
SIAM BY SHORE درجه هتل 0
2116000 2916000 2036000 1596000
NOVOTEL PLATINUM درجه هتل 0
MERCURE PATTAYA OCEAN درجه هتل 0
2156000 3036000 2076000 1636000
MONTIEN RIVERSIDE درجه هتل 0
AVANI PATTAYA درجه هتل 0
2156000 2956000 2076000 1596000
HOLIDAY INN SILOM درجه هتل 0
HOLIDAY INN PATTAYA درجه هتل 0
2156000 2996000 1636000
PULLMAN G BANGKOK درجه هتل 0
PULLMAN PATTAYA درجه هتل 0
2196000 3076000 2116000 1936000
PULLMAN G BANGKOK درجه هتل 0
HOLIDAY INN PATTAYA درجه هتل 0
2276000 3236000 1676000
AMARA درجه هتل 0
ROYAL CLIFF درجه هتل 0
2316000 3356000 2236000 1676000
ROYAL ORCHID SHERATO درجه هتل 0
ROYAL CLIFF درجه هتل 0
2476000 3596000 2396000 1716000
ROYAL ORCHID SHERATO درجه هتل 0
INERCONTINTAL درجه هتل 0
2516000 3716000 2356000 1756000
PALAZA ATHENEE درجه هتل 0
ROYAL CLIFF درجه هتل 0
2716000 4036000 1796000
PLAZA ATHENEE درجه هتل 0
INTERCONTINENTAL درجه هتل 0
2756000 4156000 1836000
FORUMPARK درجه هتل 0
GOLDEN BEACH درجه هتل 0
1636000 1956000 1596000 1436000
I-RESIDENCE SATHORN درجه هتل 0
GOLDEN BEACH درجه هتل 0
1636000 1996000 1436000
LBIS SATRON درجه هتل 0
LBIS PATTAYA درجه هتل 0
1756000 2956000 1476000
EASTIN BKK درجه هتل 0
SUNBEAM درجه هتل 0
1756000 2196000 1716000 1476000
ASIA BANGKOK درجه هتل 0
SUNBEAM درجه هتل 0
1796000 2236000 1756000 1476000
MONTIEN BKK درجه هتل 0
A-ONE ROYAL CRUISE درجه هتل 0
1796000 2276000 1756000 1516000
ASIA BANGKOK درجه هتل 0
ASIA PATTAYA درجه هتل 0
1836000 2316000 1756000 1516000
NOVOTEL SILOM درجه هتل 0
CITRUS PARC درجه هتل 0
1836000 2316000 1756000 1516000
MONTIEN BKK درجه هتل 0
MERCURE PTY درجه هتل 0
1836000 2396000 1796000 1516000
MANDARIN درجه هتل 0
VISTA درجه هتل 0
1836000 2396000 1796000 1516000
MONTIEN BKK درجه هتل 0
THE BAYVIEW درجه هتل 0
1876000 2396000 1796000 1516000
EASTIN BBK درجه هتل 0
CENTARA PATTAYA درجه هتل 0
1916000 2476000 1836000 1556000
MONTIEN RIVERSIDE درجه هتل 0
GARDEN CLIFF BEACH درجه هتل 0
1996000 2636000 1916000 1556000
RAMADA PLAZA درجه هتل 0
MERCURE PATTAYA OCEAN درجه هتل 0
2076000 2796000 1996000 1596000
AMARA درجه هتل 0
GRAND CLIFF درجه هتل 0
2076000 2836000 1996000 1596000
RAMADA MENAM درجه هتل 0
AVANI PATTAYA درجه هتل 0
2236000 3156000 2076000 1676000
SUKOSOL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

SIAM BY SHORE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2116000
نرخ اتاق 1 تخته
2916000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2036000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1596000
موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

MERCURE PATTAYA OCEAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2156000
نرخ اتاق 1 تخته
3036000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1636000
موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN RIVERSIDE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

AVANI PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2156000
نرخ اتاق 1 تخته
2956000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1596000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN SILOM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

HOLIDAY INN PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2156000
نرخ اتاق 1 تخته
2996000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1636000
موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN G BANGKOK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

PULLMAN PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2196000
نرخ اتاق 1 تخته
3076000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2116000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1936000
موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN G BANGKOK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

HOLIDAY INN PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2276000
نرخ اتاق 1 تخته
3236000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1676000
موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2316000
نرخ اتاق 1 تخته
3356000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2236000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1676000
موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ORCHID SHERATO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2476000
نرخ اتاق 1 تخته
3596000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2396000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1716000
موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ORCHID SHERATO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

INERCONTINTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2516000
نرخ اتاق 1 تخته
3716000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2356000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1756000
موقعیت مکانی
توضیحات
PALAZA ATHENEE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2716000
نرخ اتاق 1 تخته
4036000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1796000
موقعیت مکانی
توضیحات
PLAZA ATHENEE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2756000
نرخ اتاق 1 تخته
4156000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1836000
موقعیت مکانی
توضیحات
FORUMPARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

GOLDEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1636000
نرخ اتاق 1 تخته
1956000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1596000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1436000
موقعیت مکانی
توضیحات
I-RESIDENCE SATHORN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

GOLDEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1636000
نرخ اتاق 1 تخته
1996000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1436000
موقعیت مکانی
توضیحات
LBIS SATRON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

LBIS PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1756000
نرخ اتاق 1 تخته
2956000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1476000
موقعیت مکانی
توضیحات
EASTIN BKK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

SUNBEAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1756000
نرخ اتاق 1 تخته
2196000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1716000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1476000
موقعیت مکانی
توضیحات
ASIA BANGKOK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

SUNBEAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1796000
نرخ اتاق 1 تخته
2236000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1756000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1476000
موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN BKK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

A-ONE ROYAL CRUISE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1796000
نرخ اتاق 1 تخته
2276000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1756000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1516000
موقعیت مکانی
توضیحات
ASIA BANGKOK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

ASIA PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1836000
نرخ اتاق 1 تخته
2316000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1756000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1516000
موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL SILOM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

CITRUS PARC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1836000
نرخ اتاق 1 تخته
2316000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1756000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1516000
موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN BKK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

MERCURE PTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1836000
نرخ اتاق 1 تخته
2396000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1796000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1516000
موقعیت مکانی
توضیحات
MANDARIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

VISTA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1836000
نرخ اتاق 1 تخته
2396000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1796000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1516000
موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN BKK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

THE BAYVIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1876000
نرخ اتاق 1 تخته
2396000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1796000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1516000
موقعیت مکانی
توضیحات
EASTIN BBK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

CENTARA PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1916000
نرخ اتاق 1 تخته
2476000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1836000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1556000
موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN RIVERSIDE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

GARDEN CLIFF BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1996000
نرخ اتاق 1 تخته
2636000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1916000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1556000
موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

MERCURE PATTAYA OCEAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2076000
نرخ اتاق 1 تخته
2796000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1996000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1596000
موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

GRAND CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2076000
نرخ اتاق 1 تخته
2836000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1996000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1596000
موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA MENAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

AVANI PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2236000
نرخ اتاق 1 تخته
3156000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1676000
موقعیت مکانی
توضیحات
 • arrow-icon

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور تایلند با پرواز تای ایروز

  arrow-icon

  مدت اقامت

  3 شب بانکوک 3 شب پاتایا

  arrow-icon

  تاریخ اعتبار

  20DEC

  arrow-icon

  خط هوایی

  Thai Airways

Copyright © 2015 . oujmandegar . All Rights Reserved