شما اینجا هستید

صفحه اصلی تورها تور تایلند تور بانکوک + پوکت تور پوکت تایلند

تور پوکت تایلند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ASHLEE PLAZA درجه هتل 0
2156000 2596000 2076000 1836000
LBIS PATONG درجه هتل 0
2196000 2716000 1876000
ASHLEE HEIGHTS درجه هتل 0
2196000 2716000 2156000 1876000
MILLENINIUM RESORT درجه هتل 0
2316000 2916000 2236000 1916000
DEVANA PLAZA PATONG درجه هتل 0
2316000 2996000 2276000 1916000
SWISSOTEL PATONG درجه هتل 0
2476000 3276000 2396000 1956000
DUANGIT RESORT & SPA درجه هتل 0
2516000 3316000 2436000 1996000
CREST RESORT درجه هتل 0
2556000 3436000 2476000 1996000
NOVOTEL PHUKET RESORT درجه هتل 0
2596000 3476000 2476000 1996000
CENTARA BLUE MARINE درجه هتل 0
2636000 3556000 2516000 1996000
DIMOND CLIFF درجه هتل 0
2636000 3596000 2556000 1996000
DUANGIT RESORT & SPA درجه هتل 0
2636000 3636000 2556000 2036000
GRACE LAND درجه هتل 0
2716000 3756000 2596000 2036000
THAVORN BEACH VILLAGE درجه هتل 0
2716000 4156000 2596000 2036000
GRAND MERCURE درجه هتل 0
2796000 3876000 2676000 2076000
MILLENINIUM RESORT درجه هتل 0
2836000 3956000 2716000 2076000
HYATT REGENCY درجه هتل 0
3036000 4396000 2156000
HYATT REGENCY درجه هتل 0
3156000 4636000 2196000
CENTARA GRAND BEACH درجه هتل 0
3196000 4756000 3076000 2236000
CENTARA GRAND BEACH درجه هتل 0
3276000 4836000 2236000
CENTARA GRAND BEACH درجه هتل 0
3316000 4956000 2276000
LE MERIDIEN درجه هتل 0
3676000 5716000 3516000 2396000
LE MERIDIEN درجه هتل 0
3836000 5996000 3636000 2436000
LE MERIDIEN درجه هتل 0
4156000 6516000 2556000
ASHLEE PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2156000
نرخ اتاق 1 تخته
2596000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1836000
موقعیت مکانی
توضیحات
LBIS PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2196000
نرخ اتاق 1 تخته
2716000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1876000
موقعیت مکانی
توضیحات
ASHLEE HEIGHTS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2196000
نرخ اتاق 1 تخته
2716000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2156000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1876000
موقعیت مکانی
توضیحات
MILLENINIUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2316000
نرخ اتاق 1 تخته
2916000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2236000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1916000
موقعیت مکانی
توضیحات
DEVANA PLAZA PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2316000
نرخ اتاق 1 تخته
2996000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2276000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1916000
موقعیت مکانی
توضیحات
SWISSOTEL PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2476000
نرخ اتاق 1 تخته
3276000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2396000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1956000
موقعیت مکانی
توضیحات
DUANGIT RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2516000
نرخ اتاق 1 تخته
3316000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2436000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1996000
موقعیت مکانی
توضیحات
CREST RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2556000
نرخ اتاق 1 تخته
3436000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2476000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1996000
موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL PHUKET RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2596000
نرخ اتاق 1 تخته
3476000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2476000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1996000
موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA BLUE MARINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2636000
نرخ اتاق 1 تخته
3556000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2516000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1996000
موقعیت مکانی
توضیحات
DIMOND CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2636000
نرخ اتاق 1 تخته
3596000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2556000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1996000
موقعیت مکانی
توضیحات
DUANGIT RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2636000
نرخ اتاق 1 تخته
3636000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2556000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2036000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRACE LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2716000
نرخ اتاق 1 تخته
3756000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2596000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2036000
موقعیت مکانی
توضیحات
THAVORN BEACH VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2716000
نرخ اتاق 1 تخته
4156000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2596000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2036000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2796000
نرخ اتاق 1 تخته
3876000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2676000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2076000
موقعیت مکانی
توضیحات
MILLENINIUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2836000
نرخ اتاق 1 تخته
3956000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2716000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2076000
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3036000
نرخ اتاق 1 تخته
4396000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2156000
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3156000
نرخ اتاق 1 تخته
4636000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2196000
موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3196000
نرخ اتاق 1 تخته
4756000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3076000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2236000
موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3276000
نرخ اتاق 1 تخته
4836000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2236000
موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3316000
نرخ اتاق 1 تخته
4956000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2276000
موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERIDIEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3676000
نرخ اتاق 1 تخته
5716000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3516000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2396000
موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERIDIEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
3836000
نرخ اتاق 1 تخته
5996000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3636000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2436000
موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERIDIEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
4156000
نرخ اتاق 1 تخته
6516000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2556000
موقعیت مکانی
توضیحات
 • arrow-icon

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور پوکت تایلند

  arrow-icon

  نوع تور

  ورزش های آبی اسکی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

  arrow-icon

  روزهای رفت

  دوشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

  arrow-icon

  روزهای برگشت

  سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه

  arrow-icon

  مدت اقامت

  6 شب

  arrow-icon

  تاریخ اعتبار

  20 DEC

  arrow-icon

  هزینه

  اقتصادی

  arrow-icon

  خدمات

  صبحانه بیمه مسافری گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

  arrow-icon

  محل اقامت

  هتل

  arrow-icon

  حمل و نقل

  هواپیما

  arrow-icon

  نوع پرواز

  چارتر

  arrow-icon

  کلاس پرواز

  بیزنس کلاس اقتصادی (پریمیوم)

  arrow-icon

  نوع بلیط

  بلیط رفت و برگشت

  arrow-icon

  توضیحات تور

  بلیط رفت و برگشت ماهان ایر ، 7 شب اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت اعتباری تایلند ، بلیط داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ، بیمه مسافرتی ، گشت نیم روزی در بانکوک ، ویزای توریستی

  arrow-icon

  عکس اورجینال

  arrow-icon

  کشور مقصد

  تایلند

  arrow-icon

  شهر مقصد

  بانکوک پوکت

  arrow-icon

  خط هوایی

  Air Asia

 • >
   • تور بانکوک + پاتایا زمستان 96

    ایرلاین :
    Mahan Air

    مدت اقامت :
    ,7 شب و 8 روز