شما اینجا هستید

صفحه اصلی تورها تور گرجستان تور گرجستان

تور گرجستان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LIKE درجه هتل B.B
910000 1035000 870000 750000
GARDEN درجه هتل B.B
925000 1065000 900000 750000
BATONI درجه هتل B.B
935000 1090000 920000 750000
LORDS درجه هتل B.B
960000 1140000 960000 750000
FUND درجه هتل B.B
975000 1160000 960000 750000
TOSCANO درجه هتل B.B
1015000 12350000 960000 750000
LEVEL درجه هتل B.B
1025000 1260000 960000 750000
DPLAZA درجه هتل B.B
10250000 12600000 9600000 750000
LIKE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
910000
نرخ اتاق 1 تخته
1035000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
925000
نرخ اتاق 1 تخته
1065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
BATONI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
935000
نرخ اتاق 1 تخته
1090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
LORDS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
960000
نرخ اتاق 1 تخته
1140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
FUND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
975000
نرخ اتاق 1 تخته
1160000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
TOSCANO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1015000
نرخ اتاق 1 تخته
12350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
LEVEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1025000
نرخ اتاق 1 تخته
1260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
DPLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10250000
نرخ اتاق 1 تخته
12600000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
 • arrow-icon

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور گرجستان

  arrow-icon

  مدت اقامت

  از 3 شب

  arrow-icon

  خط هوایی

  Taban Air