شما اینجا هستید

صفحه اصلی تورها تور گرجستان تور گرجستان

تور گرجستان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ELEGANCE درجه هتل B.B
960000 1140000 960000 790000
CENTRAL درجه هتل B.B
990000 1220000 960000 790000
LUXURY LON INN درجه هتل B.B
1020000 1260000 1020000 790000
DPLAZA درجه هتل B.B
1010000 1280000 1010000 790000
COLOMBI درجه هتل B.B
GOLDEN PALACE درجه هتل B.B
1050000 1340000 1020000 790000
GNG درجه هتل B.B
1080000 1400000 1020000 790000
PRIMAVERA درجه هتل B.B
DOLABAURI درجه هتل B.B
1110000 1440000 1020000 790000
ROGALUX درجه هتل B.B
IVERIA INN درجه هتل B.B
1140000 1440000 1020000 790000
GRAKO METEKHI درجه هتل B.B
1170000 1440000 1020000 790000
VILTON درجه هتل B.B
1180000 1580000 1020000 790000
ART BOUTIQUE درجه هتل B.B
1230000 1680000 1090000 790000
ASTORA درجه هتل B.B
CITRUS درجه هتل B.B
1290000 1790000 1260000 790000
HOTELS&PREFERENCE درجه هتل B.B
HUALING TBILISI درجه هتل B.B
1300000 1815000 1190000 790000
CRON PALACE درجه هتل B.B
1320000 1860000 1190000 790000
MUSEUM درجه هتل B.B
1400000 2045000 1190000 790000
MERCURE درجه هتل B.B
1520000 2285000 1240000 790000
HOLIDAY INN درجه هتل B.B
1520000 2285000 1240000 790000
RADISSON BLU درجه هتل B.B
1695000 2640000 1320000 790000
AMBASSADORI درجه هتل B.B
1830000 2680000 1470000 790000
THE BILTMORE درجه هتل B.B
2230000 3710000 1590000 790000
FUND درجه هتل B.B
930000 1100000 870000 790000
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
960000
نرخ اتاق 1 تخته
1140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
990000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1020000
نرخ اتاق 1 تخته
1260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
DPLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1010000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
1340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
GNG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1080000
نرخ اتاق 1 تخته
1400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1110000
نرخ اتاق 1 تخته
1440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1140000
نرخ اتاق 1 تخته
1440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1180000
نرخ اتاق 1 تخته
1580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1230000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
ASTORA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CITRUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1260000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTELS&PREFERENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HUALING TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1300000
نرخ اتاق 1 تخته
1815000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
CRON PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000
نرخ اتاق 1 تخته
1860000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
MUSEUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
2045000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000
نرخ اتاق 1 تخته
2285000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000
نرخ اتاق 1 تخته
2285000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
2640000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASSADORI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1830000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
THE BILTMORE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2230000
نرخ اتاق 1 تخته
3710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
930000
نرخ اتاق 1 تخته
1100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
 • arrow-icon

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور گرجستان

  arrow-icon

  مدت اقامت

  از 3 شب

  arrow-icon

  تاریخ اعتبار

  10 NOV

  arrow-icon

  عکس اورجینال

  arrow-icon

  خط هوایی

  Taban Air