نوروز 1394 با تورهای ویژه با شما هستیم  یه خاطره خوب میتونه ماندگار باشه با اوج ماندگار

| تور بالی نوروز93 | قیمت تور بالی نوروز 93 |تور بالی ارزان | تور جاکارتا بالی نوروز93 |تور اندونزی نوروز|تور بالی نوروز 92
بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگراندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیائی که این نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد توریستی جهان قرار داده است. این جزیره جمعیتی حدود سه میلیون نفر داشته که قریب به اتفاق ساکنان آن اهل اندونزی هستند اما در سالهای اخیر بدلیل رشد فراوان صنعت توریست بسیاری ازاسترالیا و اروپا هم به این جزیره مهاجرت نموده و در بالی کار و زندگی می کنند.


ساعت رسمی و وضعیت آب و هوایی اندونزی

Valid Date: 91/09/14- 91/1224
Flight Date: 04 DEC - 14 MAR
Airline: Qatari, Emarates
Refrence No:P-768

سایر تورهای نوروزی