دانستنی های سفر

از کجا می توان معماری نمادین شوروی تفلیس را مشاهده کرد
برای کسانی که دوست دارند بقایای دوره اتحاد جماهیر شوروی را تعقیب کنند ، تفلیس یک مقصد خوب است ، زیرا خانه ای از معماری نسبتاً معماری مدرنیستی شوروی را در خود جای داده است. بیشتر ساختمانها رها شده ، ویران شده اند یا بدون هدف ایستاده اند ، اما برخی از آنها ترمیم و دوباره ساخته شده اند. ما بهترین سایتهای معماری مدرنیسم اتحاد جماهیر شوروی را در پایتخت جورجیا پیدا کردیم تا در جستجوی شما به شما کمک کند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load