اخبار گردشگری

الزامات ویزا چین و روند درخواست
مضطرب ، کلماتی است که من معمولاً هنگام برنامه ریزی سفر به چین ، خودم را توصیف می کنم و آن را به هر معنی کلمه می گویم. مانند عصبی بودن ، مضطرب هستم ، زیرا من از تنش طولانی بین چین و فیلیپین آگاه هستم. من وقتی درخواست ویزا می کنم یا با افسران مهاجرت آنها روبرو می شوم همیشه جنجالی هستم اما من سعی می کنم آن را خاموش کنم زیرا من هم مایل نیستم از چین دیدن کنم - مضطرب و مشتاق.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load