دانستنی های سفر

با صنعتگران سنتی پنانگ ملاقات کنید
جورج تاون پنانگ یک گلدان ذوب هم از میراث توسعه و هم برای زندگی است. از طریق داستانهای دو صنعتگر سنتی ، یکی ساختن بخور بخور و دیگر کلاه ها ، چیزهای زیادی در مورد تغییر چهره و میراث زنده شهری که متناسب با وضعیت جدید خود پیدا کند ، می آموزید.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load