دانستنی های سفر

برای گرفتن بهترین غروب خورشید در استانبول
تماشای غروب خورشید در استانبول تجربه ای بی نظیر است به عنوان آیکون نمادین شهر و بسفر تغییر از یک رنگ به رنگ دیگر تا زمانی که تاریکی شب کاملاً به وجود بیاید. ما نقاط تماشایی خود را برای تماشای تماشای نور طبیعی از بین می بردیم و شهر چراغ های مصنوعی خود را روشن می کند تا زیباترین سازه های آن در شب برجسته شود.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load