دانستنی های سفر

تاریخچه مختصری از استانبول
استانبول بزرگترین شهر ترکیه است و در بین 25 منطقه بزرگ شهری در جهان قرار دارد. این تنگه در تنگه بسفر قرار دارد و کل منطقه شاخ طلایی را پوشش می دهد - بندری طبیعی. استانبول به دلیل بزرگی ، هم در اروپا و هم در آسیا گسترش یافته است. این شهر تنها کلانشهر جهان است که به بیش از یک قاره گسترش یافته است. شهر استانبول از نظر جغرافیایی از اهمیت برخوردار است زیرا دارای سابقه طولانی است که طغیان و سقوط مشهورترین امپراتوری های جهان را در بر می گیرد. استانبول به دلیل مشارکت در این امپراتوری ها ، در طول تاریخ طولانی خود نیز تغییر نام های مختلفی داشته است.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load