جاذبه های گردشگری

برج الفبا- گرجستان
برج الفبا Alphabetic DNA الفبای بشریت است. ساختار ، اطلاعات و فعل و انفعالات آن زبانی را تشکیل می دهد که از طریق آن زندگی رشد و نمو می یابد. این مفهوم پشت برج الفبایی در باتومی ، جورجیا است. در حال حاضر یکی از جاذبه های مهم توریستی برای گرجی ها و اروپای شرقی به طور کلی ، بندر باتومی می خواست یک مکان دیدنی را ایجاد کند که نمادی از سفر مردم گرجستان باشد ، نه تنها از نظر تاریخ مدرن بلکه در تمام مدت به عنوان اعضای نژاد بشر.
ادامه مطلب
علی و نینو مجسمه دو عاشق گرجستان
یک مجسمه به معنای واقعی کلمه در حال حرکت از غول های فلزی انباشته که بطور مداوم سعی در یافتن عشق دارند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load