دانستنی های سفر

خانه قدیمی ترین شراب جهان
گرجی ها همیشه ادعا کرده اند که آنها اولین کشور شراب سازی جهان بودند. اکنون آنها اثبات علمی دارند. مجموعه مقالات مجله آکادمی ملی علوم (PNAS) مقاله ای را منتشر می کند که بیان می کند محققان اولین اثبات مانده شراب را در قطعات 8000 ساله سفالی کشف کرده اند. حالا این چیزی است که باید جشن بگیرد
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load