دانستنی های سفر

رسوم و آداب و رسوم ارمنی
فرهنگ ارمنستان و آداب و رسوم آن در تاریخ بسیار عقب می رود. ارمنی ها اغلب به عنوان مردمان مهمان نواز ، دوستانه و مهربانی که به بزرگان احترام می گذارند ، دارای نگرش ملایم نسبت به کودکان و دارای ارزش های خانوادگی محکم هستند. در اینجا برخی از گمرکانی که باید قبل از بازدید از کشور کمی بدانند ، هستند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load