دانستنی های سفر

رواندا به بیست و یکمین شریک حباب هوا در هند تبدیل می شود
رواندا به بیست و یکمین کشوری تبدیل شده است که هند با آن اکنون توافق حباب هوا را انجام داده است. حامل های دو کشور اکنون مجاز به انجام پروازهای بین هند و رواندا هستند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load