دانستنی های سفر

سفرهای بسفر گشت و گذار در استانبول
وسعت درخشش تنگه بسفر طرف های اروپایی و آسیایی استانبول را تقسیم می کند. مشاهده این شهر مسحور کننده از یکی از کشتی های دریایی و تورهای زیادی که به طور مداوم از بسفر عبور می کند ، ابعاد جدیدی را به این مقصد ارائه می دهد.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load