دانستنی های سفر

موزه راه آهن استانبول در ایستگاه سرکشی
ایستگاه قطار قدیمی سیرکچی که در سال 1890 توسط راه آهن شرقی ساخته شد ، زمانی ترمینال شرقی اکسپرس مشهور شرقی بود. حتی اگر این ایستگاه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد - به دلیل احداث ایستگاه زیرزمینی جدید Sirkeci برای خط مارماری - این ساختمان همچنان یک چشم انداز نفس گیر است و یک موزه رایگان را اختصاص داده است که از عصر دیگری به حمل و نقل ریلی ترکیه اختصاص داده شده است.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load