دانستنی های سفر

مکانهای مورد ضرب و شتم را برای بازدید در تایلند خاموش کنید
بنابراین ، شما فکر می کنید تایلند را می شناسید؟ هر کس ایده خوبی در مورد کارهایی که باید در این کشور دوستانه انجام شود و بازدید کنندگان برای همه چیز محبوب هستند - سواحل ، مهمانی ها ، فرهنگ و مهمان نوازی با این حال ، چیزهای بیشتری وجود دارد که شما را مشغول نگه داشتن و گرفتن عکس های مختلف نسبت به آنچه دیگران در تایلند می گیرند. در اینجا بینشی از برخی از مکانهای منحصر به فرد در تایلند ارائه شده است. از مسیر مورد ضرب و شتم بروید تا برخی از تجربیات جالب توجه را که از جزایر و سواحل دور است ببینید. هنگامی که به دنبال کاوش در این مکان ها هستید ، کار کردن در مسیر شمال به نوعی حلقه کارآمدتر خواهد بود. برخی از آنها به راحتی پیدا نمی شوند؛ بنابراین ، داشتن محلی با شما می تواند دنیای تغییر ایجاد کند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load