دانستنی های سفر

کمترین زمان بازدید دهلی
دهلی چنین شهر عظیمی است که تعداد بی پایان کارهایی برای انجام آن دارد. اما اگر فقط چند ساعت فرصت ندارید و هنوز می خواهید ببینید سرمایه برای چه پیشنهادی ارائه می دهد ، پس این راهنمای قطعی برای شماست. این که آیا این توقف کوتاه در محله جدید جدید Aerocity یا گشت و گذار سریع از بناهای یادبود است ، در اینجا گزینه های بسیار خوبی برای بازدید کوتاه شما از دهلی به یادماندنی است.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load