دانستنی های سفر

یک بررسی ادبی با زبان ترکی با زبان انگلیسی در استانبول آغاز می شود
دو مهاجر غربی که در استانبول زندگی می کنند ، مجله ادبی اختصاص داده اند تا به انتشار کلماتی از تنگه بسفر ، بدن آب که از لحاظ جسمی و نمادین اروپا و آسیا را تقسیم می کند ، اختصاص یابد.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load