دانستنی های سفر

8 کافه بزرگ در آنکارا ، ترکیه
اهالی آنکارا عاشق نشستن بیش از یک فنجان قهوه برای چت و شایعات به خصوص در تابستان هستند که بسیاری از کافه های شهر شروع به تنظیم باغ و تراس خود می کنند. برخی از بهترین کافه ها را انتخاب می کنیم. جایی که می توانید با افراد محلی در هم آمیخته باشید ، کارهایی انجام دهید ، یا فقط کافی است یک فنجان قهوه را با چیزی شیرین از آن تهیه کنید.
ادامه مطلب
8 کافه بزرگ در آنکارا
اهالی آنکارا عاشق نشستن بیش از یک فنجان قهوه برای چت و شایعات به خصوص در تابستان هستند که بسیاری از کافه های شهر آنکارا شروع به تنظیم باغ و تراس خود می کنند. برخی از بهترین کافه ها را انتخاب می کنیم. جایی که می توانید با افراد محلی در هم آمیخته باشید ، کارهایی انجام دهید ، یا فقط کافی است یک فنجان قهوه را با چیزی شیرین از آن تهیه کنید.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load