مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1398/06/21
تاریخ پایان تور : 1398/06/27
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Gold Apart Hotel

HB
5,645,000 تومان
5,935,000 تومان
5,350,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Melike Kusadasi Hotel

BB
6,015,000 تومان
6,600,000 تومان
5,410,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
6,460,000 تومان
7,290,000 تومان
5,635,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
7,585,000 تومان
8,975,000 تومان
6,200,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Aria Claros Beach Spa Hotel

ALL
9,900,000 تومان
12,470,000 تومان
7,360,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Korumar Hotel Deluxe

ALL
10,965,000 تومان
14,655,000 تومان
7,885,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
11,180,000 تومان
15,645,000 تومان
7,985,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Infinity by Yelken

UALL
11,340,000 تومان
14,040,000 تومان
8,070,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

UALL
12,835,000 تومان
20,875,000 تومان
8,815,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
نام هتل Gold Apart Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,645,000 تومان 5,935,000 تومان 5,350,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melike Kusadasi Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,015,000 تومان 6,600,000 تومان 5,410,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,460,000 تومان 7,290,000 تومان 5,635,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,585,000 تومان 8,975,000 تومان 6,200,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach Spa Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,900,000 تومان 12,470,000 تومان 7,360,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,965,000 تومان 14,655,000 تومان 7,885,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,180,000 تومان 15,645,000 تومان 7,985,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Infinity by Yelken

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,340,000 تومان 14,040,000 تومان 8,070,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,835,000 تومان 20,875,000 تومان 8,815,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی 21 شهریور