مبدا : تهران
مقصد : بدروم
تاریخ شروع تور : 1398/06/21
تاریخ پایان تور : 1398/06/27
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
تندا هتل

ALL
6,655,000 تومان
7,490,000 تومان
5,835,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
گرین بیچ ریزورت

ALL
8,390,000 تومان
10,080,000 تومان
6,700,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
دوجا بدروم

UALL
9,875,000 تومان
12,330,000 تومان
7,450,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
کادیکاله هتل بدروم

UALL
9,895,000 تومان
12,825,000 تومان
7,450,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
سامارا هتل

ALL
10,270,000 تومان
12,895,000 تومان
7,625,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
رویال آسارلیک بیچ

UALL
11,020,000 تومان
14,020,000 تومان
8,015,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
گرند پارک بدروم

UALL
12,665,000 تومان
17,260,000 تومان
8,845,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
کفالوکا ریزورت هتل

UALL
12,665,000 تومان
17,260,000 تومان
8,845,000 تومان
5,240,000 تومان
395,000 تومان
نام هتل تندا هتل

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,655,000 تومان 7,490,000 تومان 5,835,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین بیچ ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,390,000 تومان 10,080,000 تومان 6,700,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل دوجا بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,875,000 تومان 12,330,000 تومان 7,450,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل کادیکاله هتل بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,895,000 تومان 12,825,000 تومان 7,450,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل سامارا هتل

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,270,000 تومان 12,895,000 تومان 7,625,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال آسارلیک بیچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,020,000 تومان 14,020,000 تومان 8,015,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند پارک بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,665,000 تومان 17,260,000 تومان 8,845,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل کفالوکا ریزورت هتل

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,665,000 تومان 17,260,000 تومان 8,845,000 تومان 5,240,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بدروم 21 شهریور