مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1398/09/20
تاریخ پایان تور : 1398/09/23
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Signature Inn

BB
2,100,000 تومان + 454 درهم
2,100,000 تومان + 737 درهم
2,100,000 تومان + 374 درهم
2,100,000 تومان + 218 درهم

سیتی اونیو

BB
2,100,000 تومان + 485 درهم
2,100,000 تومان + 799 درهم
2,100,000 تومان + 485 درهم
2,100,000 تومان + 218 درهم

گلدن تولیپ

BB
2,100,000 تومان + 493 درهم
2,100,000 تومان + 815 درهم
2,100,000 تومان + 455 درهم
2,100,000 تومان + 266 درهم

هتل دورس

BB
2,100,000 تومان + 502 درهم
2,100,000 تومان + 752 درهم
2,100,000 تومان + 485 درهم
2,100,000 تومان + 248 درهم

Coral Dubai Deira Hotel

BB
2,100,000 تومان + 581 درهم
2,100,000 تومان + 992 درهم
2,100,000 تومان + 566 درهم
2,100,000 تومان + 233 درهم

هتل رویال کونتیننتال

BB
2,100,000 تومان + 583 درهم
2,100,000 تومان + 995 درهم
2,100,000 تومان + 386 درهم
2,100,000 تومان + 245 درهم

Novotel Al Barsha

BB
2,100,000 تومان + 613 درهم
2,100,000 تومان + 1,055 درهمجمیرا زعبیل هاوس مینی

BB
2,100,000 تومان + 695 درهم
2,100,000 تومان + 1,219 درهم

2,100,000 تومان + 229 درهم

Crowne Plaza Dubai

BB
2,100,000 تومان + 740 درهم
2,100,000 تومان + 1,310 درهمجمیرا زعبیل هاوس الصیف

BB
2,100,000 تومان + 845 درهم
2,100,000 تومان + 1,519 درهم
2,100,000 تومان + 289 درهم
2,100,000 تومان + 229 درهم

جمیرا زعبیل هاوس گریـن

BB
2,100,000 تومان + 919 درهم
2,100,000 تومان + 1,669 درهم
2,100,000 تومان + 289 درهم
2,100,000 تومان + 229 درهم

هتل جمیرا کریک سیده

BB
2,100,000 تومان + 1,069 درهم
2,100,000 تومان + 1,969 درهم
2,100,000 تومان + 409 درهم
2,100,000 تومان + 319 درهم

جمیرا زعبیل سرای

BB
2,100,000 تومان + 1,519 درهم
2,100,000 تومان + 2,867 درهم
2,100,000 تومان + 529 درهم
2,100,000 تومان + 349 درهم

جمیرا بیچ

BB
2,100,000 تومان + 2,345 درهم
2,100,000 تومان + 4,520 درهم
2,100,000 تومان + 769 درهم
2,100,000 تومان + 469 درهم

نام هتل Signature Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 454 درهم 2,100,000 تومان + 737 درهم 2,100,000 تومان + 374 درهم 2,100,000 تومان + 218 درهم
توضیحات
نام هتل سیتی اونیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 485 درهم 2,100,000 تومان + 799 درهم 2,100,000 تومان + 485 درهم 2,100,000 تومان + 218 درهم
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 493 درهم 2,100,000 تومان + 815 درهم 2,100,000 تومان + 455 درهم 2,100,000 تومان + 266 درهم
توضیحات
نام هتل هتل دورس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 502 درهم 2,100,000 تومان + 752 درهم 2,100,000 تومان + 485 درهم 2,100,000 تومان + 248 درهم
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 581 درهم 2,100,000 تومان + 992 درهم 2,100,000 تومان + 566 درهم 2,100,000 تومان + 233 درهم
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 583 درهم 2,100,000 تومان + 995 درهم 2,100,000 تومان + 386 درهم 2,100,000 تومان + 245 درهم
توضیحات
نام هتل Novotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 613 درهم 2,100,000 تومان + 1,055 درهم
توضیحات
نام هتل جمیرا زعبیل هاوس مینی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 695 درهم 2,100,000 تومان + 1,219 درهم 2,100,000 تومان + 229 درهم
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 740 درهم 2,100,000 تومان + 1,310 درهم
توضیحات
نام هتل جمیرا زعبیل هاوس الصیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 845 درهم 2,100,000 تومان + 1,519 درهم 2,100,000 تومان + 289 درهم 2,100,000 تومان + 229 درهم
توضیحات
نام هتل جمیرا زعبیل هاوس گریـن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 919 درهم 2,100,000 تومان + 1,669 درهم 2,100,000 تومان + 289 درهم 2,100,000 تومان + 229 درهم
توضیحات
نام هتل هتل جمیرا کریک سیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 1,069 درهم 2,100,000 تومان + 1,969 درهم 2,100,000 تومان + 409 درهم 2,100,000 تومان + 319 درهم
توضیحات
نام هتل جمیرا زعبیل سرای

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 1,519 درهم 2,100,000 تومان + 2,867 درهم 2,100,000 تومان + 529 درهم 2,100,000 تومان + 349 درهم
توضیحات
نام هتل جمیرا بیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,100,000 تومان + 2,345 درهم 2,100,000 تومان + 4,520 درهم 2,100,000 تومان + 769 درهم 2,100,000 تومان + 469 درهم
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 فرم ویزا
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک فرم ویزا
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی پاییز 98