مبدا : تهران
مقصد : سنگاپور
تاریخ شروع تور : 1398/08/26
تاریخ پایان تور : 1398/09/04
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Pacific Express Hotel

هتل فراگرانس امپریال

BB
BB
7,845,000 تومان
9,905,000 تومان
6,845,000 تومان
5,235,000 تومان
600,000 تومان
Silka Maytower Kuala Lumpur

هتل فراگرانس امپریال

BB
BB
7,890,000 تومان
9,990,000 تومان
6,880,000 تومان
5,240,000 تومان
600,000 تومان
Silka Maytower Kuala Lumpur

هتل آکسفورد

BB
BB
8,050,000 تومان
10,310,000 تومان
7,040,000 تومان
5,310,000 تومان
600,000 تومان
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

هتل آکسفورد

BB
BB
8,230,000 تومان
10,680,000 تومان
7,230,000 تومان
5,460,000 تومان
600,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

هتل پارک سوورین سنگاپور

BB
BB
8,510,000 تومان
11,230,000 تومان
7,500,000 تومان
5,495,000 تومان
600,000 تومان
Sunway Putra Hotel

هتل رویال ات کویینز

BB
BB
8,860,000 تومان
11,950,000 تومان
7,860,000 تومان
5,630,000 تومان
600,000 تومان
Tamu Hotel & Suites Kuala Lumpur

هتل گرند سنترال

BB
BB
8,860,000 تومان
11,950,000 تومان
-
5,660,000 تومان
600,000 تومان
هتل کوروس

هتل بوس سنگاپور

BB
BB
9,050,000 تومان
12,310,000 تومان
8,040,000 تومان
5,710,000 تومان
600,000 تومان
هتل کوروس

هتل کاپتورن کینگ

BB
BB
9,140,000 تومان
12,500,000 تومان
8,140,000 تومان
5,740,000 تومان
600,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

هتل فوراما ریور فرونت

BB
BB
9,170,000 تومان
12,570,000 تومان
8,170,000 تومان
5,750,000 تومان
600,000 تومان
هتل کوروس

هتل ارکید سنگاپور

BB
BB
9,520,000 تومان
13,260,000 تومان
8,510,000 تومان
5,890,000 تومان
600,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

هتل اورچاد پاراده

BB
BB
9,570,000 تومان
13,350,000 تومان
8,560,000 تومان
5,920,000 تومان
600,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل اورچاد پاراده

BB
BB
9,630,000 تومان
13,490,000 تومان
8,630,000 تومان
5,940,000 تومان
600,000 تومان
هتل کوروس

هتل کنکورد سنگاپور

BB
BB
9,860,000 تومان
13,950,000 تومان
8,860,000 تومان
6,030,000 تومان
600,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

هتل کنکورد سنگاپور

BB
BB
9,910,000 تومان
14,040,000 تومان
8,910,000 تومان
6,050,000 تومان
600,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل کنکورد سنگاپور

BB
BB
10,050,000 تومان
14,320,000 تومان
8,040,000 تومان
6,100,000 تومان
600,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

هتل ارکید سنگاپور

BB
BB
10,510,000 تومان
15,240,000 تومان
9,500,000 تومان
6,280,000 تومان
600,000 تومان
نام هتل Pacific Express Hotel

هتل فراگرانس امپریال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,845,000 تومان 9,905,000 تومان 6,845,000 تومان 5,235,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silka Maytower Kuala Lumpur

هتل فراگرانس امپریال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,890,000 تومان 9,990,000 تومان 6,880,000 تومان 5,240,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silka Maytower Kuala Lumpur

هتل آکسفورد

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,050,000 تومان 10,310,000 تومان 7,040,000 تومان 5,310,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

هتل آکسفورد

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,230,000 تومان 10,680,000 تومان 7,230,000 تومان 5,460,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

هتل پارک سوورین سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,510,000 تومان 11,230,000 تومان 7,500,000 تومان 5,495,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel

هتل رویال ات کویینز

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,860,000 تومان 11,950,000 تومان 7,860,000 تومان 5,630,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu Hotel & Suites Kuala Lumpur

هتل گرند سنترال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,860,000 تومان 11,950,000 تومان - 5,660,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروس

هتل بوس سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,050,000 تومان 12,310,000 تومان 8,040,000 تومان 5,710,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروس

هتل کاپتورن کینگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,140,000 تومان 12,500,000 تومان 8,140,000 تومان 5,740,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

هتل فوراما ریور فرونت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,170,000 تومان 12,570,000 تومان 8,170,000 تومان 5,750,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروس

هتل ارکید سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,520,000 تومان 13,260,000 تومان 8,510,000 تومان 5,890,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

هتل اورچاد پاراده

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,570,000 تومان 13,350,000 تومان 8,560,000 تومان 5,920,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل اورچاد پاراده

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,630,000 تومان 13,490,000 تومان 8,630,000 تومان 5,940,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروس

هتل کنکورد سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,860,000 تومان 13,950,000 تومان 8,860,000 تومان 6,030,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

هتل کنکورد سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,910,000 تومان 14,040,000 تومان 8,910,000 تومان 6,050,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل کنکورد سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,050,000 تومان 14,320,000 تومان 8,040,000 تومان 6,100,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

هتل ارکید سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,510,000 تومان 15,240,000 تومان 9,500,000 تومان 6,280,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 3
2 سنگاپور 4
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به سنگاپور
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوالالامپور سنگاپور آبان 98