مبدا : تهران
مقصد : پاتایا
تاریخ شروع تور : 1398/08/10
تاریخ پایان تور : 1398/09/20
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل مارین پارادایس

BB
6,277,000 تومان
7,201,000 تومان
-
4,759,000 تومان
956,000 تومان
هتل پیادا رزیدنس پاتایا

BB
6,369,000 تومان
7,363,000 تومان
5,359,000 تومان
4,795,000 تومان
956,000 تومان
ویز هتل

BB
6,369,000 تومان
7,363,000 تومان
-
4,759,000 تومان
956,000 تومان
هتل بستون پاتایا

BB
6,785,000 تومان
8,194,000 تومان
5,775,000 تومان
4,921,000 تومان
956,000 تومان
هتل ولکام پلازا

BB
6,785,000 تومان
8,194,000 تومان
5,775,000 تومان
4,921,000 تومان
956,000 تومان
هتل مانیتا بوتیک

BB
7,016,000 تومان
8,679,000 تومان
-
5,013,000 تومان
956,000 تومان
هتل وان استار

BB
7,109,000 تومان
8,864,000 تومان
-
4,897,000 تومان
956,000 تومان
هتل سان شاین ویستا

BB
7,201,000 تومان
9,026,000 تومان
6,191,000 تومان
5,105,000 تومان
956,000 تومان
هتل مارک لند بوتیک

BB
7,201,000 تومان
9,026,000 تومان
6,191,000 تومان
5,013,000 تومان
956,000 تومان
هتل سان سیتی پاتایا

BB
7,270,000 تومان
9,188,000 تومان
6,260,000 تومان
5,175,000 تومان
956,000 تومان
هتل بالی های بی پاتایا

BB
7,524,000 تومان
9,696,000 تومان
6,514,000 تومان
5,267,000 تومان
956,000 تومان
هتل پاتایا سی ویو

BB
7,779,000 تومان
10,181,000 تومان
7,184,000 تومان
5,359,000 تومان
956,000 تومان
هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

BB
7,779,000 تومان
10,181,000 تومان
-
5,359,000 تومان
956,000 تومان
هتل ویستا پاتایا

BB
8,033,000 تومان
10,689,000 تومان
7,023,000 تومان
5,429,000 تومان
956,000 تومان
هتل سانبیم پاتایا

BB
8,194,000 تومان
11,013,000 تومان
7,254,000 تومان
5,521,000 تومان
956,000 تومان
هتل مرکور پاتایا اوشن

BB
8,679,000 تومان
12,029,000 تومان
7,924,000 تومان
5,683,000 تومان
956,000 تومان
هتل مرکور پاتایا

BB
8,689,000 تومان
12,029,000 تومان
7,924,000 تومان
5,683,000 تومان
956,000 تومان
هتل آوانی پاتایا

BB
11,613,000 تومان
17,850,000 تومان
10,603,000 تومان
6,006,000 تومان
956,000 تومان
هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

BB
12,029,000 تومان
18,682,000 تومان
11,019,000 تومان
6,260,000 تومان
956,000 تومان
هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

BB
12,861,000 تومان
20,345,000 تومان
11,851,000 تومان
7,346,000 تومان
956,000 تومان
نام هتل هتل مارین پارادایس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,277,000 تومان 7,201,000 تومان - 4,759,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پیادا رزیدنس پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,369,000 تومان 7,363,000 تومان 5,359,000 تومان 4,795,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویز هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,369,000 تومان 7,363,000 تومان - 4,759,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بستون پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,785,000 تومان 8,194,000 تومان 5,775,000 تومان 4,921,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ولکام پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,785,000 تومان 8,194,000 تومان 5,775,000 تومان 4,921,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مانیتا بوتیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,016,000 تومان 8,679,000 تومان - 5,013,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وان استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,109,000 تومان 8,864,000 تومان - 4,897,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان شاین ویستا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,201,000 تومان 9,026,000 تومان 6,191,000 تومان 5,105,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارک لند بوتیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,201,000 تومان 9,026,000 تومان 6,191,000 تومان 5,013,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان سیتی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,270,000 تومان 9,188,000 تومان 6,260,000 تومان 5,175,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بالی های بی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,524,000 تومان 9,696,000 تومان 6,514,000 تومان 5,267,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتایا سی ویو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,779,000 تومان 10,181,000 تومان 7,184,000 تومان 5,359,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,779,000 تومان 10,181,000 تومان - 5,359,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویستا پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,033,000 تومان 10,689,000 تومان 7,023,000 تومان 5,429,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سانبیم پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,194,000 تومان 11,013,000 تومان 7,254,000 تومان 5,521,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور پاتایا اوشن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,679,000 تومان 12,029,000 تومان 7,924,000 تومان 5,683,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,689,000 تومان 12,029,000 تومان 7,924,000 تومان 5,683,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,613,000 تومان 17,850,000 تومان 10,603,000 تومان 6,006,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,029,000 تومان 18,682,000 تومان 11,019,000 تومان 6,260,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,861,000 تومان 20,345,000 تومان 11,851,000 تومان 7,346,000 تومان 956,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پاتایا پاییز 98