مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1398/08/10
تاریخ پایان تور : 1398/09/20
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل پاتونگ هالیدی

BB
7,755,000 تومان
8,841,000 تومان
-
6,076,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل شاریا رزیدنس

BB
7,755,000 تومان
8,841,000 تومان
-
6,076,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل پاتونگ هریتیج

BB
8,079,000 تومان
9,488,000 تومان
7,739,000 تومان
6,330,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل آنداتل گرند پاتونگ پوکت

BB
8,425,000 تومان
10,158,000 تومان
7,646,000 تومان
6,330,000 تومان
1,441,000 تومان
Ashlee Hub Hotel Patong

BB
8,910,000 تومان
11,174,000 تومان
8,062,000 تومان
6,584,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
9,003,000 تومان
11,336,000 تومان
8,409,000 تومان
6,584,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل آریا بیچ پوکت

BB
9,165,000 تومان
11,659,000 تومان
-
6,745,000 تومان
1,441,000 تومان
ibis Phuket Patong

BB
9,326,000 تومان
12,006,000 تومان
7,000,000 تومان
6,653,000 تومان
1,441,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
9,673,000 تومان
12,653,000 تومان
8,663,000 تومان
6,815,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
10,158,000 تومان
13,669,000 تومان
8,570,000 تومان
7,069,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل میلینیوم ریزورت پاتونگ پوکت

BB
10,158,000 تومان
13,669,000 تومان
9,748,000 تومان
7,069,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل سنتارا بلو مارین ریزورت اند اسپا

BB
10,412,000 تومان
14,154,000 تومان
9,240,000 تومان
7,161,000 تومان
1,441,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
10,666,000 تومان
14,662,000 تومان
9,494,000 تومان
7,231,000 تومان
1,441,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
10,828,000 تومان
14,986,000 تومان
9,656,000 تومان
7,323,000 تومان
1,441,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
10,989,000 تومان
15,332,000 تومان
9,402,000 تومان
7,415,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل پوکت گریس لند پوکت

BB
11,174,000 تومان
15,656,000 تومان
9,910,000 تومان
7,485,000 تومان
1,441,000 تومان
Patong Merlin Hotel

BB
12,075,000 تومان
17,504,000 تومان
11,065,000 تومان
7,831,000 تومان
1,441,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
12,329,000 تومان
17,980,000 تومان
11,065,000 تومان
7,900,000 تومان
1,441,000 تومان
Amari Phuket

BB
14,408,000 تومان
22,147,000 تومان
13,144,000 تومان
8,894,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
14,824,000 تومان
22,978,000 تومان
13,237,000 تومان
8,986,000 تومان
1,441,000 تومان
Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
15,817,000 تومان
24,988,000 تومان
14,392,000 تومان
9,333,000 تومان
1,441,000 تومان
نام هتل هتل پاتونگ هالیدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,755,000 تومان 8,841,000 تومان - 6,076,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شاریا رزیدنس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,755,000 تومان 8,841,000 تومان - 6,076,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,079,000 تومان 9,488,000 تومان 7,739,000 تومان 6,330,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنداتل گرند پاتونگ پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,425,000 تومان 10,158,000 تومان 7,646,000 تومان 6,330,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,910,000 تومان 11,174,000 تومان 8,062,000 تومان 6,584,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,003,000 تومان 11,336,000 تومان 8,409,000 تومان 6,584,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریا بیچ پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,165,000 تومان 11,659,000 تومان - 6,745,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,326,000 تومان 12,006,000 تومان 7,000,000 تومان 6,653,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,673,000 تومان 12,653,000 تومان 8,663,000 تومان 6,815,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,158,000 تومان 13,669,000 تومان 8,570,000 تومان 7,069,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل میلینیوم ریزورت پاتونگ پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,158,000 تومان 13,669,000 تومان 9,748,000 تومان 7,069,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا بلو مارین ریزورت اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,412,000 تومان 14,154,000 تومان 9,240,000 تومان 7,161,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,666,000 تومان 14,662,000 تومان 9,494,000 تومان 7,231,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,828,000 تومان 14,986,000 تومان 9,656,000 تومان 7,323,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,989,000 تومان 15,332,000 تومان 9,402,000 تومان 7,415,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پوکت گریس لند پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,174,000 تومان 15,656,000 تومان 9,910,000 تومان 7,485,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Merlin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,075,000 تومان 17,504,000 تومان 11,065,000 تومان 7,831,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,329,000 تومان 17,980,000 تومان 11,065,000 تومان 7,900,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,408,000 تومان 22,147,000 تومان 13,144,000 تومان 8,894,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,824,000 تومان 22,978,000 تومان 13,237,000 تومان 8,986,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,817,000 تومان 24,988,000 تومان 14,392,000 تومان 9,333,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت پاییز 98