مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1398/08/10
تاریخ پایان تور : 1398/09/20
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
اچ 2 بانکوک

هتل پاتونگ هالیدی

BB
BB
7,686,000 تومان
8,657,000 تومان
-
6,076,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل بانکوک پالاس

هتل پاتونگ هریتیج

BB
BB
8,287,000 تومان
9,882,000 تومان
7,808,000 تومان
6,399,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل آنداتل گرند پاتونگ پوکت

BB
BB
8,841,000 تومان
10,967,000 تومان
8,085,000 تومان
6,538,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتونگ پوکت

BB
BB
8,841,000 تومان
10,991,000 تومان
-
6,561,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل دیئانا پلازا پوکت

BB
BB
10,019,000 تومان
13,347,000 تومان
8,963,000 تومان
7,046,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل فیشر من هاربر اربن ریزورت

BB
BB
10,089,000 تومان
13,485,000 تومان
9,125,000 تومان
7,046,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل آوانی آتریوم بانکوک

هتل دوآنجیت ریزورت و اسپا

BB
BB
10,366,000 تومان
14,040,000 تومان
9,194,000 تومان
7,184,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل بایوک اسکای بانکوک

هتل پوکت گریس لند پوکت

BB
BB
10,758,000 تومان
14,802,000 تومان
9,679,000 تومان
7,346,000 تومان
1,441,000 تومان
هتل لبوا ات استیت تاور بانکوک

هتل لمردین پوکت

BB
BB
14,225,000 تومان
21,824,000 تومان
13,098,000 تومان
8,732,000 تومان
1,441,000 تومان
نام هتل اچ 2 بانکوک

هتل پاتونگ هالیدی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,686,000 تومان 8,657,000 تومان - 6,076,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بانکوک پالاس

هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,287,000 تومان 9,882,000 تومان 7,808,000 تومان 6,399,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل آنداتل گرند پاتونگ پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,841,000 تومان 10,967,000 تومان 8,085,000 تومان 6,538,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتونگ پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,841,000 تومان 10,991,000 تومان - 6,561,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل دیئانا پلازا پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,019,000 تومان 13,347,000 تومان 8,963,000 تومان 7,046,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل فیشر من هاربر اربن ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,089,000 تومان 13,485,000 تومان 9,125,000 تومان 7,046,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی آتریوم بانکوک

هتل دوآنجیت ریزورت و اسپا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,366,000 تومان 14,040,000 تومان 9,194,000 تومان 7,184,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایوک اسکای بانکوک

هتل پوکت گریس لند پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,758,000 تومان 14,802,000 تومان 9,679,000 تومان 7,346,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبوا ات استیت تاور بانکوک

هتل لمردین پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,225,000 تومان 21,824,000 تومان 13,098,000 تومان 8,732,000 تومان 1,441,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 2
2 پوکت 5
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 کارت ملی
4 شناسنامه
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 4
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بانکوک پوکت پاییز 98