مبدا : تهران
مقصد : گوانجو
تاریخ شروع تور : 1398/07/19
تاریخ پایان تور : 1398/08/20
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
Cavan

BB
12,650,000 تومان
15,150,000 تومان
9 آبان - 17 آبان 7 شب
Cavan

BB
12,950,000 تومان
15,400,000 تومان
7 آبان - 15 آبان 7 شب
Cavan

BB
13,950,000 تومان
16,700,000 تومان
2 آبان - 9 آبان 7 شب
Cavan

BB
14,300,000 تومان
17,550,000 تومان
30 مهر - 9 آبان 7 شب
Cavan

BB
14,600,000 تومان
18,200,000 تومان
19 مهر - 27 مهر 7 شب
Vaperes

BB
14,750,000 تومان
18,250,000 تومان
9 آبان - 17 آبان 7 شب
Vaperes

BB
14,800,000 تومان
19,000,000 تومان
7 آبان - 15 آبان 7 شب
Cavan

BB
14,900,000 تومان
18,750,000 تومان
25 مهر - 4 آبان 8 شب
Vaperes

BB
14,950,000 تومان
19,850,000 تومان
2 آبان - 9 آبان 7 شب
Cavan

BB
15,000,000 تومان
18,250,000 تومان
22 مهر - 1 آبان 7 شب
Cavan

BB
15,200,000 تومان
18,100,000 تومان
21 مهر - 27 مهر 5 شب
Vaperes

BB
15,500,000 تومان
20,000,000 تومان
19 مهر - 27 مهر 7 شب
Vaperes

BB
15,500,000 تومان
19,950,000 تومان
30 مهر - 9 آبان 7 شب
Cavan

BB
15,700,000 تومان
19,100,000 تومان
22 مهر - 3 آبان 9 شب
Vaperes

BB
16,000,000 تومان
19,600,000 تومان
21 مهر - 27 مهر 5 شب
Vaperes

BB
16,150,000 تومان
21,300,000 تومان
25 مهر - 4 آبان 8 شب
Vaperes

BB
16,200,000 تومان
20,650,000 تومان
22 مهر - 1 آبان 7 شب
Vaperes

BB
17,000,000 تومان
21,800,000 تومان
22 مهر - 3 آبان 9 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,650,000 تومان 15,150,000 تومان
توضیحات 9 آبان - 17 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,950,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات 7 آبان - 15 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,950,000 تومان 16,700,000 تومان
توضیحات 2 آبان - 9 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,300,000 تومان 17,550,000 تومان
توضیحات 30 مهر - 9 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات 19 مهر - 27 مهر 7 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,750,000 تومان 18,250,000 تومان
توضیحات 9 آبان - 17 آبان 7 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,800,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات 7 آبان - 15 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,900,000 تومان 18,750,000 تومان
توضیحات 25 مهر - 4 آبان 8 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,950,000 تومان 19,850,000 تومان
توضیحات 2 آبان - 9 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,000,000 تومان 18,250,000 تومان
توضیحات 22 مهر - 1 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,200,000 تومان 18,100,000 تومان
توضیحات 21 مهر - 27 مهر 5 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,500,000 تومان 20,000,000 تومان
توضیحات 19 مهر - 27 مهر 7 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,500,000 تومان 19,950,000 تومان
توضیحات 30 مهر - 9 آبان 7 شب
نام هتل Cavan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,700,000 تومان 19,100,000 تومان
توضیحات 22 مهر - 3 آبان 9 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,000,000 تومان 19,600,000 تومان
توضیحات 21 مهر - 27 مهر 5 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,150,000 تومان 21,300,000 تومان
توضیحات 25 مهر - 4 آبان 8 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,200,000 تومان 20,650,000 تومان
توضیحات 22 مهر - 1 آبان 7 شب
نام هتل Vaperes

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,000,000 تومان 21,800,000 تومان
توضیحات 22 مهر - 3 آبان 9 شب
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوانجو 5 از 5 شب الی 9 شب
ردیف 1
به گوانجو
مدت اقامت 5
توضیحات از 5 شب الی 9 شب
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 پیرینت حساب بانکی تمکن مالی به ازای هر فرد 40 میلیون تومان
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور نمایشگاه گوانجو پاییز 98