مبدا : تهران
مقصد : مالدیو
تاریخ شروع تور : 1398/06/20
تاریخ پایان تور : 1398/08/10
نوع سفر : هوایی - قطر ایر ویز
مدت اقامت : 2 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل آداران کلاب رانالهی

ALL
19,354,000 تومان
22,091,000 تومان
12,173,000 تومان
12,173,000 تومان
2,472,000 تومان
هتل پارادایس آیلند ریزورت اند اسپا

HB
20,041,000 تومان
25,101,000 تومان
10,621,000 تومان
10,621,000 تومان
2,472,000 تومان
هتل سان آیلند ریزورت و اسپا

FB
20,100,000 تومان
23,513,000 تومان
10,621,000 تومان
10,621,000 تومان
2,472,000 تومان
هتل کرومبا مالدیو

HB
21,238,000 تومان
26,973,000 تومان
11,296,000 تومان
11,296,000 تومان
2,472,000 تومان
هتل ایناهورا ریزورت مالدیو

FB
21,736,000 تومان
25,148,000 تومان
14,614,000 تومان
14,614,000 تومان
2,567,000 تومان
هتل رویال آیلند ریزورت اند اسپا

HB
22,292,000 تومان
27,601,000 تومان
10,621,000 تومان
10,621,000 تومان
2,472,000 تومان
هتل شرایتون فول مون ریزورت اند اسپا

BB
23,620,000 تومان
32,282,000 تومان
10,585,000 تومان
10,585,000 تومان
2,436,000 تومان
هتل آماری هاوودا مالدیو

FB
29,071,000 تومان
-
15,231,000 تومان
15,231,000 تومان
2,567,000 تومان
نام هتل هتل آداران کلاب رانالهی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,354,000 تومان 22,091,000 تومان 12,173,000 تومان 12,173,000 تومان 2,472,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارادایس آیلند ریزورت اند اسپا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,041,000 تومان 25,101,000 تومان 10,621,000 تومان 10,621,000 تومان 2,472,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان آیلند ریزورت و اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,100,000 تومان 23,513,000 تومان 10,621,000 تومان 10,621,000 تومان 2,472,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کرومبا مالدیو

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,238,000 تومان 26,973,000 تومان 11,296,000 تومان 11,296,000 تومان 2,472,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایناهورا ریزورت مالدیو

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,736,000 تومان 25,148,000 تومان 14,614,000 تومان 14,614,000 تومان 2,567,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال آیلند ریزورت اند اسپا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,292,000 تومان 27,601,000 تومان 10,621,000 تومان 10,621,000 تومان 2,472,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شرایتون فول مون ریزورت اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,620,000 تومان 32,282,000 تومان 10,585,000 تومان 10,585,000 تومان 2,436,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آماری هاوودا مالدیو

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,071,000 تومان - 15,231,000 تومان 15,231,000 تومان 2,567,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 2
ردیف 1
به مالدیو
مدت اقامت 2
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مالدیو 98