مبدا : تهران
مقصد : بالی
تاریخ شروع تور : 1398/07/21
تاریخ پایان تور : 1398/08/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Spazzio Bali Hotel

BB
9,308,000 تومان
9,539,000 تومان
8,240,000 تومان
8,125,000 تومان
1,508,000 تومان
Bakung Beach Resort

BB
9,886,000 تومان
10,983,000 تومان
8,818,000 تومان
8,125,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل سامسارا این بالی

BB
10,232,000 تومان
11,284,000 تومان
-
8,240,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل ماهارانی بیچ

BB
10,232,000 تومان
11,734,000 تومان
9,164,000 تومان
8,240,000 تومان
1,508,000 تومان
Kuta Central Park Hotel

BB
10,232,000 تومان
11,734,000 تومان
9,164,000 تومان
8,471,000 تومان
1,508,000 تومان
Vasanti Kuta Hotel

BB
10,694,000 تومان
12,658,000 تومان
9,626,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
Sol House Bali Kuta

BB
10,810,000 تومان
13,351,000 تومان
9,742,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
Bali Rani Hotel

BB
10,925,000 تومان
13,120,000 تومان
9,857,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
Tijili Benoa

BB
11,387,000 تومان
13,952,000 تومان
10,319,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل جایاکارتا بالی بیچ ریزورت

BB
11,618,000 تومان
14,390,000 تومان
10,550,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
Kuta Paradiso Hotel

BB
11,849,000 تومان
14,679,000 تومان
9,280,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل ویرا بوتیک اند سوئیتز بالی

BB
12,196,000 تومان
14,506,000 تومان
11,128,000 تومان
8,818,000 تومان
1,508,000 تومان
Aryaduta Bali

BB
12,196,000 تومان
15,430,000 تومان
9,280,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل رامادا بینتانگ بالی ریزورت

BB
12,311,000 تومان
15,661,000 تومان
11,243,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل سول بیچ هاوس بنوآ بالی

BB
12,773,000 تومان
16,816,000 تومان
10,550,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
Grand Mirage Resort Thalasso Spa - Bali

BB
12,773,000 تومان
18,202,000 تومان
9,049,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
13,004,000 تومان
17,393,000 تومان
9,626,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
Discovery Kartika Plaza Hotel

BB
13,143,000 تومان
17,532,000 تومان
10,955,000 تومان
8,933,000 تومان
1,508,000 تومان
Bali Dynasty Resort Hotel

BB
13,293,000 تومان
17,855,000 تومان
9,395,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
Ayodya Resort Bali

BB
13,351,000 تومان
18,548,000 تومان
12,283,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel Spa

BB
13,582,000 تومان
18,433,000 تومان
12,514,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
The Laguna, a Luxury Collection Resort

BB
16,238,000 تومان
25,132,000 تومان
12,341,000 تومان
9,395,000 تومان
1,508,000 تومان
Sofitel Bali Nusa

BB
17,024,000 تومان
24,208,000 تومان
9,395,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
The Apurva Kempinski Bali

BB
17,682,000 تومان
26,633,000 تومان
11,163,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
RIMBA Jimbaran BALI by AYANA

BB
17,763,000 تومان
26,807,000 تومان
11,163,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
نام هتل Spazzio Bali Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,308,000 تومان 9,539,000 تومان 8,240,000 تومان 8,125,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bakung Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,886,000 تومان 10,983,000 تومان 8,818,000 تومان 8,125,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سامسارا این بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,232,000 تومان 11,284,000 تومان - 8,240,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماهارانی بیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,232,000 تومان 11,734,000 تومان 9,164,000 تومان 8,240,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Central Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,232,000 تومان 11,734,000 تومان 9,164,000 تومان 8,471,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vasanti Kuta Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,694,000 تومان 12,658,000 تومان 9,626,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sol House Bali Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,810,000 تومان 13,351,000 تومان 9,742,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Rani Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,925,000 تومان 13,120,000 تومان 9,857,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tijili Benoa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,387,000 تومان 13,952,000 تومان 10,319,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جایاکارتا بالی بیچ ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,618,000 تومان 14,390,000 تومان 10,550,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,849,000 تومان 14,679,000 تومان 9,280,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویرا بوتیک اند سوئیتز بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,196,000 تومان 14,506,000 تومان 11,128,000 تومان 8,818,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aryaduta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,196,000 تومان 15,430,000 تومان 9,280,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا بینتانگ بالی ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,311,000 تومان 15,661,000 تومان 11,243,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سول بیچ هاوس بنوآ بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,773,000 تومان 16,816,000 تومان 10,550,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort Thalasso Spa - Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,773,000 تومان 18,202,000 تومان 9,049,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,004,000 تومان 17,393,000 تومان 9,626,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,143,000 تومان 17,532,000 تومان 10,955,000 تومان 8,933,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Dynasty Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,293,000 تومان 17,855,000 تومان 9,395,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayodya Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,351,000 تومان 18,548,000 تومان 12,283,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,582,000 تومان 18,433,000 تومان 12,514,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Laguna, a Luxury Collection Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,238,000 تومان 25,132,000 تومان 12,341,000 تومان 9,395,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,024,000 تومان 24,208,000 تومان 9,395,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Apurva Kempinski Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,682,000 تومان 26,633,000 تومان 11,163,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIMBA Jimbaran BALI by AYANA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,763,000 تومان 26,807,000 تومان 11,163,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 5
ردیف 1
به بالی
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزا
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بالی پاییز 98