مبدا : تهران
مقصد : رم
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل گالیا

هتل آنترس کونکورد

BB
BB
9,900,000 تومان + 740 یورو
9,900,000 تومان + 990 یورو
8,900,000 تومان + 710 یورو
8,900,000 تومان + 670 یورو
هتل پالادیوم پالاس

استار هتل توریست

BB
BB
9,900,000 تومان + 790 یورو
9,900,000 تومان + 1,090 یورو
8,900,000 تومان + 760 یورو
8,900,000 تومان + 720 یورو
هتل امپیره پالاس

هتل میکلانژو

BB
BB
9,900,000 تومان + 870 یورو
9,900,000 تومان + 1,250 یورو
8,900,000 تومان + 840 یورو
8,900,000 تومان + 800 یورو
هتل مدیترانو

استار هتل ریتز

BB
BB
9,900,000 تومان + 890 یورو
9,900,000 تومان + 1,290 یورو
8,900,000 تومان + 840 یورو
8,900,000 تومان + 800 یورو
هتل لاگراف

هتل مگنا پارس سوییت

BB
BB
9,900,000 تومان + 980 یورو
9,900,000 تومان + 1,460 یورو
8,900,000 تومان + 950 یورو
8,900,000 تومان + 910 یورو
هتل پیره میلانو

هتل آمباسکیاتوری

BB
BB
9,900,000 تومان + 1,120 یورو
9,900,000 تومان + 1,740 یورو
8,900,000 تومان + 1,090 یورو
8,900,000 تومان + 1,050 یورو
هتل چاتیائو مونفورت

هتل سینا برنینی

BB
BB
9,900,000 تومان + 1,160 یورو
9,900,000 تومان + 1,820 یورو
8,900,000 تومان + 1,130 یورو
8,900,000 تومان + 1,090 یورو
نام هتل هتل گالیا

هتل آنترس کونکورد

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 740 یورو 9,900,000 تومان + 990 یورو 8,900,000 تومان + 710 یورو 8,900,000 تومان + 670 یورو
توضیحات
نام هتل هتل پالادیوم پالاس

استار هتل توریست

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 790 یورو 9,900,000 تومان + 1,090 یورو 8,900,000 تومان + 760 یورو 8,900,000 تومان + 720 یورو
توضیحات
نام هتل هتل امپیره پالاس

هتل میکلانژو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 870 یورو 9,900,000 تومان + 1,250 یورو 8,900,000 تومان + 840 یورو 8,900,000 تومان + 800 یورو
توضیحات
نام هتل هتل مدیترانو

استار هتل ریتز

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 890 یورو 9,900,000 تومان + 1,290 یورو 8,900,000 تومان + 840 یورو 8,900,000 تومان + 800 یورو
توضیحات
نام هتل هتل لاگراف

هتل مگنا پارس سوییت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 980 یورو 9,900,000 تومان + 1,460 یورو 8,900,000 تومان + 950 یورو 8,900,000 تومان + 910 یورو
توضیحات
نام هتل هتل پیره میلانو

هتل آمباسکیاتوری

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 1,120 یورو 9,900,000 تومان + 1,740 یورو 8,900,000 تومان + 1,090 یورو 8,900,000 تومان + 1,050 یورو
توضیحات
نام هتل هتل چاتیائو مونفورت

هتل سینا برنینی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان + 1,160 یورو 9,900,000 تومان + 1,820 یورو 8,900,000 تومان + 1,130 یورو 8,900,000 تومان + 1,090 یورو
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 رم 3
2 میلان 3
ردیف 1
به رم
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به میلان
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار امضا دار
2 عکس 35*40
3 شناسنامه اصل و ترجمه شناسنامه
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور ایتالیا نوروز 99