مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل مال سوئیت اکسپرس

هتل سان ریزورت اند اسپا

BB
BB
9,470,000 تومان
10,310,000 تومان
7,770,000 تومان
7,350,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل اچ رزیدنس بانکوک

هتل پیادا رزیدنس پاتایا

BB
BB
9,690,000 تومان
10,760,000 تومان
7,960,000 تومان
7,430,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل شادی هوم

هتل ولکام پلازا

BB
BB
10,090,000 تومان
11,560,000 تومان
8,330,000 تومان
7,590,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل میرامار

هتل مارکلند بیچ

BB
BB
10,170,000 تومان
11,710,000 تومان
8,380,000 تومان
7,610,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل فروم پارک

هتل مارکلند بیچ

BB
BB
10,380,000 تومان
12,140,000 تومان
8,580,000 تومان
7,700,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتایا

BB
BB
10,570,000 تومان
12,510,000 تومان
-
7,780,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل بانکوک پالاس

هتل سان سیتی پاتایا

BB
BB
10,750,000 تومان
12,880,000 تومان
8,920,000 تومان
7,850,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل رامادا دی ام ای بانکوک

هتل مرکور پاتایا

BB
BB
10,920,000 تومان
13,220,000 تومان
9,080,000 تومان
7,930,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل پرینس پالاس بانکوک

هتل پاتایا سی ویو

BB
BB
11,130,000 تومان
13,640,000 تومان
9,260,000 تومان
8,010,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل آیرا گرند

BB
BB
11,280,000 تومان
13,930,000 تومان
9,420,000 تومان
8,060,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل استین ماکاسان بانکوک

هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

BB
BB
11,360,000 تومان
14,090,000 تومان
9,460,000 تومان
8,100,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل لدی تل بانکوک

ویستا هتل

BB
BB
11,580,000 تومان
14,540,000 تومان
10,120,000 تومان
8,190,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل آوانی آتریوم بانکوک

زینگ هتل

BB
BB
11,850,000 تومان
15,070,000 تومان
9,910,000 تومان
8,300,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل ساسون فایو

BB
BB
11,860,000 تومان
15,090,000 تومان
9,910,000 تومان
8,300,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

هتل مرکور پاتایا اوشن

BB
BB
12,990,000 تومان
17,360,000 تومان
10,940,000 تومان
8,750,000 تومان
1,800,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel

هتل پولمن پاتایا جی

BB
BB
13,150,000 تومان
17,680,000 تومان
11,080,000 تومان
8,810,000 تومان
1,800,000 تومان
Amari Watergate Bangkok

هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

BB
BB
14,070,000 تومان
19,510,000 تومان
11,900,000 تومان
9,190,000 تومان
1,800,000 تومان
نام هتل هتل مال سوئیت اکسپرس

هتل سان ریزورت اند اسپا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,470,000 تومان 10,310,000 تومان 7,770,000 تومان 7,350,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اچ رزیدنس بانکوک

هتل پیادا رزیدنس پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,690,000 تومان 10,760,000 تومان 7,960,000 تومان 7,430,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شادی هوم

هتل ولکام پلازا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,090,000 تومان 11,560,000 تومان 8,330,000 تومان 7,590,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل میرامار

هتل مارکلند بیچ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,170,000 تومان 11,710,000 تومان 8,380,000 تومان 7,610,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فروم پارک

هتل مارکلند بیچ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,380,000 تومان 12,140,000 تومان 8,580,000 تومان 7,700,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,570,000 تومان 12,510,000 تومان - 7,780,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بانکوک پالاس

هتل سان سیتی پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,750,000 تومان 12,880,000 تومان 8,920,000 تومان 7,850,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا دی ام ای بانکوک

هتل مرکور پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,920,000 تومان 13,220,000 تومان 9,080,000 تومان 7,930,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرینس پالاس بانکوک

هتل پاتایا سی ویو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,130,000 تومان 13,640,000 تومان 9,260,000 تومان 8,010,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل آیرا گرند

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,280,000 تومان 13,930,000 تومان 9,420,000 تومان 8,060,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل استین ماکاسان بانکوک

هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,360,000 تومان 14,090,000 تومان 9,460,000 تومان 8,100,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لدی تل بانکوک

ویستا هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,580,000 تومان 14,540,000 تومان 10,120,000 تومان 8,190,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی آتریوم بانکوک

زینگ هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,850,000 تومان 15,070,000 تومان 9,910,000 تومان 8,300,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل ساسون فایو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,860,000 تومان 15,090,000 تومان 9,910,000 تومان 8,300,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

هتل مرکور پاتایا اوشن

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,990,000 تومان 17,360,000 تومان 10,940,000 تومان 8,750,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel

هتل پولمن پاتایا جی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,150,000 تومان 17,680,000 تومان 11,080,000 تومان 8,810,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate Bangkok

هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,070,000 تومان 19,510,000 تومان 11,900,000 تومان 9,190,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 2
2 پاتایا 5
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بانکوک پاتایا نوروز 99