مبدا : تهران
مقصد : بالی
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Spazzio Bali Hotel

BB
13,610,000 تومان
14,660,000 تومان
11,910,000 تومان
11,560,000 تومان
3,000,000 تومان
Bakung Beach Resort

BB
14,100,000 تومان
15,640,000 تومان
12,400,000 تومان
11,770,000 تومان
3,000,000 تومان
Neo Kuta Jelantik

BB
14,100,000 تومان
15,640,000 تومان
-
11,770,000 تومان
3,000,000 تومان
Kuta Central Park Hotel

BB
14,660,000 تومان
16,760,000 تومان
12,960,000 تومان
11,910,000 تومان
3,000,000 تومان
White Rose

BB
15,080,000 تومان
17,600,000 تومان
13,380,000 تومان
11,980,000 تومان
3,000,000 تومان
Vasanti Kuta Hotel

BB
15,080,000 تومان
17,600,000 تومان
13,380,000 تومان
11,980,000 تومان
3,000,000 تومان
Bali Rani Hotel

BB
15,360,000 تومان
18,160,000 تومان
13,520,000 تومان
12,050,000 تومان
3,000,000 تومان
Sol House Bali Kuta

BB
15,360,000 تومان
18,160,000 تومان
13,520,000 تومان
12,050,000 تومان
3,000,000 تومان
Tijili Benoa

BB
15,640,000 تومان
18,720,000 تومان
13,940,000 تومان
12,120,000 تومان
3,000,000 تومان
The Patra

BB
16,340,000 تومان
20,120,000 تومان
14,640,000 تومان
12,260,000 تومان
3,000,000 تومان
Kuta Paradiso Hotel

BB
16,340,000 تومان
20,120,000 تومان
14,640,000 تومان
12,260,000 تومان
3,000,000 تومان
Aryaduta Bali

BB
16,620,000 تومان
20,680,000 تومان
14,920,000 تومان
12,260,000 تومان
3,000,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
17,740,000 تومان
22,360,000 تومان
15,060,000 تومان
12,400,000 تومان
3,000,000 تومان
Grand Mirage Resort Thalasso Spa - Bali

BB
17,880,000 تومان
22,640,000 تومان
15,130,000 تومان
12,540,000 تومان
3,000,000 تومان
Bali Dynasty Resort Hotel

BB
17,880,000 تومان
22,640,000 تومان
15,130,000 تومان
12,540,000 تومان
3,000,000 تومان
Discovery Kartika Plaza Hotel

BB
17,950,000 تومان
22,920,000 تومان
15,200,000 تومان
12,610,000 تومان
3,000,000 تومان
Ayodya Resort Bali

BB
18,020,000 تومان
22,990,000 تومان
16,040,000 تومان
12,680,000 تومان
3,000,000 تومان
Inaya Bali

BB
18,440,000 تومان
24,040,000 تومان
16,180,000 تومان
12,680,000 تومان
3,000,000 تومان
Melia bali

BB
18,440,000 تومان
24,040,000 تومان
16,180,000 تومان
12,680,000 تومان
3,000,000 تومان
The Westin

BB
18,860,000 تومان
24,460,000 تومان
16,320,000 تومان
12,820,000 تومان
3,000,000 تومان
Hilton Bali

BB
19,420,000 تومان
25,580,000 تومان
16,460,000 تومان
12,960,000 تومان
3,000,000 تومان
Grand hyatt

BB
19,420,000 تومان
25,580,000 تومان
16,460,000 تومان
12,960,000 تومان
3,000,000 تومان
Padma Resort Legian

BB
20,400,000 تومان
27,960,000 تومان
16,740,000 تومان
13,030,000 تومان
3,000,000 تومان
The Laguna, a Luxury Collection Resort

BB
20,750,000 تومان
29,500,000 تومان
16,950,000 تومان
13,170,000 تومان
3,000,000 تومان
نام هتل Spazzio Bali Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,610,000 تومان 14,660,000 تومان 11,910,000 تومان 11,560,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bakung Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,100,000 تومان 15,640,000 تومان 12,400,000 تومان 11,770,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,100,000 تومان 15,640,000 تومان - 11,770,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Central Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,660,000 تومان 16,760,000 تومان 12,960,000 تومان 11,910,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,080,000 تومان 17,600,000 تومان 13,380,000 تومان 11,980,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vasanti Kuta Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,080,000 تومان 17,600,000 تومان 13,380,000 تومان 11,980,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Rani Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,360,000 تومان 18,160,000 تومان 13,520,000 تومان 12,050,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sol House Bali Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,360,000 تومان 18,160,000 تومان 13,520,000 تومان 12,050,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tijili Benoa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,640,000 تومان 18,720,000 تومان 13,940,000 تومان 12,120,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Patra

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,340,000 تومان 20,120,000 تومان 14,640,000 تومان 12,260,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,340,000 تومان 20,120,000 تومان 14,640,000 تومان 12,260,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aryaduta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,620,000 تومان 20,680,000 تومان 14,920,000 تومان 12,260,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,740,000 تومان 22,360,000 تومان 15,060,000 تومان 12,400,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort Thalasso Spa - Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,880,000 تومان 22,640,000 تومان 15,130,000 تومان 12,540,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Dynasty Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,880,000 تومان 22,640,000 تومان 15,130,000 تومان 12,540,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,950,000 تومان 22,920,000 تومان 15,200,000 تومان 12,610,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayodya Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,020,000 تومان 22,990,000 تومان 16,040,000 تومان 12,680,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Inaya Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,440,000 تومان 24,040,000 تومان 16,180,000 تومان 12,680,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,440,000 تومان 24,040,000 تومان 16,180,000 تومان 12,680,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,860,000 تومان 24,460,000 تومان 16,320,000 تومان 12,820,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,420,000 تومان 25,580,000 تومان 16,460,000 تومان 12,960,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,420,000 تومان 25,580,000 تومان 16,460,000 تومان 12,960,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,400,000 تومان 27,960,000 تومان 16,740,000 تومان 13,030,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Laguna, a Luxury Collection Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,750,000 تومان 29,500,000 تومان 16,950,000 تومان 13,170,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 5
ردیف 1
به بالی
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزا
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بالی نوروز 99