مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل مال سوئیت اکسپرس

هتل شاریا رزیدنس

BB
BB
11,400,000 تومان
12,690,000 تومان
9,790,000 تومان
9,200,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل اچ رزیدنس بانکوک

هتل رویال کرون

BB
BB
11,410,000 تومان
12,480,000 تومان
9,680,000 تومان
9,160,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل فروم پارک

هتل نچرال ریزورت

BB
BB
12,100,000 تومان
13,850,000 تومان
10,310,000 تومان
9,420,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل شادی هوم

هتل آشلی پلازا

BB
BB
12,310,000 تومان
14,270,000 تومان
-
9,510,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل بانکوک پالاس

هتل کاسا دل ام ریزورت

BB
BB
12,520,000 تومان
14,640,000 تومان
10,820,000 تومان
9,660,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

ibis Phuket Patong

BB
BB
12,840,000 تومان
15,330,000 تومان
-
9,720,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل پرینس پالاس بانکوک

هتل پاتونگ هریتیج

BB
BB
12,930,000 تومان
15,520,000 تومان
11,040,000 تومان
9,750,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل رامادا دی ام ای بانکوک

هتل رویال پارادایس اند اسپیا

BB
BB
13,250,000 تومان
16,150,000 تومان
11,330,000 تومان
9,880,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل لدی تل بانکوک

Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
BB
13,380,000 تومان
16,410,000 تومان
11,450,000 تومان
9,940,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل اسلیپ ویت می

BB
BB
13,400,000 تومان
16,470,000 تومان
11,480,000 تومان
9,950,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل آوانی آتریوم بانکوک

هتل میلینیوم ریزورت پاتونگ پوکت

BB
BB
14,040,000 تومان
17,920,000 تومان
12,140,000 تومان
10,240,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل پاتونگ بای هیل

BB
BB
14,570,000 تومان
18,790,000 تومان
12,520,000 تومان
10,410,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل بایوک اسکای بانکوک

سوئیستل هتل

BB
BB
14,640,000 تومان
18,950,000 تومان
12,590,000 تومان
10,440,000 تومان
2,400,000 تومان
هتل سوکوسول بانکوک

Crest Resort Pool Villas

BB
BB
14,790,000 تومان
19,240,000 تومان
12,720,000 تومان
12,720,000 تومان
2,400,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel

Grand Mercure Phuket Patong

BB
BB
15,400,000 تومان
20,450,000 تومان
13,280,000 تومان
10,750,000 تومان
2,400,000 تومان
Centara Grand at CentralWorld

Patong Merlin Hotel

BB
BB
15,570,000 تومان
20,800,000 تومان
13,420,000 تومان
10,830,000 تومان
2,400,000 تومان
Lancaster Bangkok

Kalima Resort and Spa

BB
BB
16,020,000 تومان
21,690,000 تومان
13,870,000 تومان
10,970,000 تومان
2,400,000 تومان
Amari Watergate Bangkok

Amari Phuket

BB
BB
17,340,000 تومان
24,330,000 تومان
15,020,000 تومان
11,520,000 تومان
2,400,000 تومان
lebua at State Tower

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
BB
18,820,000 تومان
27,290,000 تومان
16,340,000 تومان
12,100,000 تومان
2,400,000 تومان
نام هتل هتل مال سوئیت اکسپرس

هتل شاریا رزیدنس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,400,000 تومان 12,690,000 تومان 9,790,000 تومان 9,200,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اچ رزیدنس بانکوک

هتل رویال کرون

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,410,000 تومان 12,480,000 تومان 9,680,000 تومان 9,160,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فروم پارک

هتل نچرال ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,100,000 تومان 13,850,000 تومان 10,310,000 تومان 9,420,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شادی هوم

هتل آشلی پلازا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,310,000 تومان 14,270,000 تومان - 9,510,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بانکوک پالاس

هتل کاسا دل ام ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,520,000 تومان 14,640,000 تومان 10,820,000 تومان 9,660,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

ibis Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,840,000 تومان 15,330,000 تومان - 9,720,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرینس پالاس بانکوک

هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,930,000 تومان 15,520,000 تومان 11,040,000 تومان 9,750,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا دی ام ای بانکوک

هتل رویال پارادایس اند اسپیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,250,000 تومان 16,150,000 تومان 11,330,000 تومان 9,880,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لدی تل بانکوک

Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,380,000 تومان 16,410,000 تومان 11,450,000 تومان 9,940,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل اسلیپ ویت می

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,400,000 تومان 16,470,000 تومان 11,480,000 تومان 9,950,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی آتریوم بانکوک

هتل میلینیوم ریزورت پاتونگ پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,040,000 تومان 17,920,000 تومان 12,140,000 تومان 10,240,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل پاتونگ بای هیل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,570,000 تومان 18,790,000 تومان 12,520,000 تومان 10,410,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایوک اسکای بانکوک

سوئیستل هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,640,000 تومان 18,950,000 تومان 12,590,000 تومان 10,440,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوکوسول بانکوک

Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,790,000 تومان 19,240,000 تومان 12,720,000 تومان 12,720,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel

Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,400,000 تومان 20,450,000 تومان 13,280,000 تومان 10,750,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand at CentralWorld

Patong Merlin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,570,000 تومان 20,800,000 تومان 13,420,000 تومان 10,830,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lancaster Bangkok

Kalima Resort and Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,020,000 تومان 21,690,000 تومان 13,870,000 تومان 10,970,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate Bangkok

Amari Phuket

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,340,000 تومان 24,330,000 تومان 15,020,000 تومان 11,520,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل lebua at State Tower

Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,820,000 تومان 27,290,000 تومان 16,340,000 تومان 12,100,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 2
2 پوکت 5
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 کارت ملی
4 شناسنامه
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 4
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بانکوک پوکت نوروز 99