مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
اچ 2 بانکوک

هتل پاتونگ هالیدی

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل پی جی واترگیت بانکوک

هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتونگ پوکت

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل بانکوک پالاس

هتل پاتونگ هریتیج

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل اشلی هاب پاتونگ

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل رامادا دی ام ای بانکوک

هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل دیئانا پلازا پوکت

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل فیشر من هاربر اربن ریزورت

BB
BB
-
-
-
-
-
هتل آماری واترگیت بانکوک

هتل پاتونگ مرلین پوکت

BB
BB
-
-
-
-
-
نام هتل اچ 2 بانکوک

هتل پاتونگ هالیدی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل پی جی واترگیت بانکوک

هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتونگ پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل بانکوک پالاس

هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل مرکور بانکوک ماکاسان

هتل اشلی هاب پاتونگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل رامادا دی ام ای بانکوک

هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل دیئانا پلازا پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل فیشر من هاربر اربن ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل هتل آماری واترگیت بانکوک

هتل پاتونگ مرلین پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 2
2 پوکت 5
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 کارت ملی
4 شناسنامه
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 4
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بانکوک پوکت نوروز 99