مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Days Inn

BB
13,245,000 تومان
16,095,000 تومان
11,145,000 تومان
9,245,000 تومان
1,695,000 تومان
Ashlee Hub Hotel Patong

BB
13,945,000 تومان
17,495,000 تومان
11,395,000 تومان
9,495,000 تومان
1,695,000 تومان
Hyton Leelavadee

BB
14,295,000 تومان
18,195,000 تومان
11,895,000 تومان
9,595,000 تومان
1,695,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
14,445,000 تومان
18,445,000 تومان
13,195,000 تومان
9,645,000 تومان
1,695,000 تومان
Hyatt Place

BB
14,645,000 تومان
18,895,000 تومان
-
9,695,000 تومان
1,695,000 تومان
ibis Phuket Patong

BB
15,245,000 تومان
20,095,000 تومان
-
9,945,000 تومان
1,695,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
16,295,000 تومان
22,195,000 تومان
13,495,000 تومان
10,295,000 تومان
1,695,000 تومان
Deevana Plaza Phuket Patong

BB
16,295,000 تومان
22,195,000 تومان
13,495,000 تومان
10,295,000 تومان
1,695,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
16,545,000 تومان
22,645,000 تومان
13,695,000 تومان
10,395,000 تومان
1,695,000 تومان
Andaman Beach Suite

BB
16,895,000 تومان
23,345,000 تومان
13,995,000 تومان
10,495,000 تومان
1,695,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
17,245,000 تومان
24,095,000 تومان
14,345,000 تومان
10,645,000 تومان
1,695,000 تومان
Patong Beach

BB
17,745,000 تومان
24,995,000 تومان
14,745,000 تومان
10,795,000 تومان
1,695,000 تومان
Phuket Graceland

BB
18,295,000 تومان
26,195,000 تومان
15,295,000 تومان
10,995,000 تومان
1,695,000 تومان
Patong Merlin Hotel

BB
19,345,000 تومان
28,295,000 تومان
16,245,000 تومان
11,345,000 تومان
1,695,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
20,995,000 تومان
31,595,000 تومان
17,745,000 تومان
11,945,000 تومان
1,695,000 تومان
Amari Phuket

BB
21,345,000 تومان
32,295,000 تومان
18,045,000 تومان
12,045,000 تومان
1,695,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
21,945,000 تومان
33,495,000 تومان
18,545,000 تومان
12,245,000 تومان
1,695,000 تومان
نام هتل Days Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,245,000 تومان 16,095,000 تومان 11,145,000 تومان 9,245,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,945,000 تومان 17,495,000 تومان 11,395,000 تومان 9,495,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyton Leelavadee

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,295,000 تومان 18,195,000 تومان 11,895,000 تومان 9,595,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,445,000 تومان 18,445,000 تومان 13,195,000 تومان 9,645,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,645,000 تومان 18,895,000 تومان - 9,695,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,245,000 تومان 20,095,000 تومان - 9,945,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,295,000 تومان 22,195,000 تومان 13,495,000 تومان 10,295,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,295,000 تومان 22,195,000 تومان 13,495,000 تومان 10,295,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,545,000 تومان 22,645,000 تومان 13,695,000 تومان 10,395,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Beach Suite

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,895,000 تومان 23,345,000 تومان 13,995,000 تومان 10,495,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,245,000 تومان 24,095,000 تومان 14,345,000 تومان 10,645,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,745,000 تومان 24,995,000 تومان 14,745,000 تومان 10,795,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Graceland

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,295,000 تومان 26,195,000 تومان 15,295,000 تومان 10,995,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Merlin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,345,000 تومان 28,295,000 تومان 16,245,000 تومان 11,345,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,995,000 تومان 31,595,000 تومان 17,745,000 تومان 11,945,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,345,000 تومان 32,295,000 تومان 18,045,000 تومان 12,045,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,945,000 تومان 33,495,000 تومان 18,545,000 تومان 12,245,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار با 7 ماه اعتبار
2 عکس رنگی 4*6
3 شناسنامه کپی
4 کارت ملی کپی
5 پیرینت حساب بانکی مانده هر نفر 15/000/000 تومان
6 فرم مشخصات فردی آدرس ، شغل ، شماره تلفن
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
ردیف 6
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت نوروز 99