مبدا : تهران
مقصد : پاتایا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل سان ریزورت اند اسپا

BB
9,550,000 تومان
10,470,000 تومان
7,930,000 تومان
7,470,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل پیادا رزیدنس پاتایا

BB
9,640,000 تومان
10,660,000 تومان
8,020,000 تومان
7,470,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل بوتیک براو

BB
10,010,000 تومان
11,400,000 تومان
8,390,000 تومان
8,110,000 تومان
1,800,000 تومان
زینگ هتل

BB
10,010,000 تومان
11,400,000 تومان
8,390,000 تومان
7,650,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل بستون پاتایا

BB
10,100,000 تومان
11,580,000 تومان
-
7,650,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل ولکام پلازا

BB
10,200,000 تومان
11,770,000 تومان
8,580,000 تومان
7,650,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل بوتیک سیتی

BB
10,290,000 تومان
11,950,000 تومان
8,670,000 تومان
7,740,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل وان استار

BB
10,290,000 تومان
11,950,000 تومان
-
7,740,000 تومان
1,800,000 تومان
اف ایکس هتل

BB
10,380,000 تومان
12,140,000 تومان
8,760,000 تومان
7,650,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل مانیتا بوتیک

BB
10,470,000 تومان
12,320,000 تومان
8,850,000 تومان
7,740,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل ایبیس پاتایا

BB
10,570,000 تومان
12,510,000 تومان
8,950,000 تومان
7,840,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل سان سیتی پاتایا

BB
10,570,000 تومان
12,510,000 تومان
8,950,000 تومان
7,840,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل مارکلند بیچ

BB
10,750,000 تومان
12,880,000 تومان
9,130,000 تومان
7,930,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل آیرا گرند

BB
10,750,000 تومان
12,880,000 تومان
9,130,000 تومان
7,930,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل مرکور پاتایا

BB
11,120,000 تومان
13,610,000 تومان
9,500,000 تومان
8,020,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل بالی های بی پاتایا

BB
11,120,000 تومان
13,610,000 تومان
9,500,000 تومان
8,020,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل پاتایا سی ویو

BB
11,300,000 تومان
13,980,000 تومان
9,680,000 تومان
8,110,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل آماری رزیدنس پاتایا

BB
11,580,000 تومان
14,540,000 تومان
-
8,300,000 تومان
1,800,000 تومان
ویستا هتل

BB
11,580,000 تومان
14,540,000 تومان
9,960,000 تومان
8,210,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل گاردن کلیف

BB
12,320,000 تومان
16,020,000 تومان
10,700,000 تومان
8,580,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل مرکور پاتایا اوشن

BB
12,780,000 تومان
16,940,000 تومان
11,160,000 تومان
8,670,000 تومان
1,800,000 تومان
زینگ هتل

BB
13,250,000 تومان
17,870,000 تومان
11,630,000 تومان
8,850,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل سیام بایشوره ریزورت

BB
13,250,000 تومان
17,870,000 تومان
11,630,000 تومان
8,950,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل پولمن پاتایا جی

BB
13,430,000 تومان
18,230,000 تومان
11,810,000 تومان
8,950,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل باراکودا

BB
14,450,000 تومان
20,270,000 تومان
12,830,000 تومان
9,320,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل آماری اوشن

BB
14,720,000 تومان
20,820,000 تومان
13,100,000 تومان
9,780,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل اینترکونتیننتال

BB
15,000,000 تومان
21,380,000 تومان
13,380,000 تومان
9,590,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

BB
15,740,000 تومان
22,850,000 تومان
14,120,000 تومان
9,960,000 تومان
1,800,000 تومان
هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

BB
15,830,000 تومان
23,040,000 تومان
14,210,000 تومان
9,960,000 تومان
1,800,000 تومان
نام هتل هتل سان ریزورت اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,550,000 تومان 10,470,000 تومان 7,930,000 تومان 7,470,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پیادا رزیدنس پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,640,000 تومان 10,660,000 تومان 8,020,000 تومان 7,470,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بوتیک براو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,010,000 تومان 11,400,000 تومان 8,390,000 تومان 8,110,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل زینگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,010,000 تومان 11,400,000 تومان 8,390,000 تومان 7,650,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بستون پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,100,000 تومان 11,580,000 تومان - 7,650,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ولکام پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,200,000 تومان 11,770,000 تومان 8,580,000 تومان 7,650,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بوتیک سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,290,000 تومان 11,950,000 تومان 8,670,000 تومان 7,740,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وان استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,290,000 تومان 11,950,000 تومان - 7,740,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اف ایکس هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,380,000 تومان 12,140,000 تومان 8,760,000 تومان 7,650,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مانیتا بوتیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,470,000 تومان 12,320,000 تومان 8,850,000 تومان 7,740,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,570,000 تومان 12,510,000 تومان 8,950,000 تومان 7,840,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان سیتی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,570,000 تومان 12,510,000 تومان 8,950,000 تومان 7,840,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارکلند بیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,750,000 تومان 12,880,000 تومان 9,130,000 تومان 7,930,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آیرا گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,750,000 تومان 12,880,000 تومان 9,130,000 تومان 7,930,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,120,000 تومان 13,610,000 تومان 9,500,000 تومان 8,020,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بالی های بی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,120,000 تومان 13,610,000 تومان 9,500,000 تومان 8,020,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتایا سی ویو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,300,000 تومان 13,980,000 تومان 9,680,000 تومان 8,110,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آماری رزیدنس پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,580,000 تومان 14,540,000 تومان - 8,300,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویستا هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,580,000 تومان 14,540,000 تومان 9,960,000 تومان 8,210,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردن کلیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,320,000 تومان 16,020,000 تومان 10,700,000 تومان 8,580,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور پاتایا اوشن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,780,000 تومان 16,940,000 تومان 11,160,000 تومان 8,670,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل زینگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,250,000 تومان 17,870,000 تومان 11,630,000 تومان 8,850,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیام بایشوره ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,250,000 تومان 17,870,000 تومان 11,630,000 تومان 8,950,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پولمن پاتایا جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,430,000 تومان 18,230,000 تومان 11,810,000 تومان 8,950,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل باراکودا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,450,000 تومان 20,270,000 تومان 12,830,000 تومان 9,320,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آماری اوشن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,720,000 تومان 20,820,000 تومان 13,100,000 تومان 9,780,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اینترکونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,000,000 تومان 21,380,000 تومان 13,380,000 تومان 9,590,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,740,000 تومان 22,850,000 تومان 14,120,000 تومان 9,960,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,830,000 تومان 23,040,000 تومان 14,210,000 تومان 9,960,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پاتایا نوروز 99