مبدا : تهران
مقصد : کوالالامپور
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Pacific Express Hotel

BB
10,190,000 تومان
11,490,000 تومان
10,190,000 تومان
9,690,000 تومان
950,000 تومان
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

BB
10,290,000 تومان
11,490,000 تومان
10,290,000 تومان
9,690,000 تومان
950,000 تومان
Metropol Hotel

BB
10,290,000 تومان
11,490,000 تومان
10,290,000 تومان
9,690,000 تومان
950,000 تومان
Pacific Express Hotel

BB
10,450,000 تومان
11,650,000 تومان
10,450,000 تومان
9,690,000 تومان
950,000 تومان
Flamingo Hotel by the Lake

BB
10,590,000 تومان
11,940,000 تومان
10,590,000 تومان
9,750,000 تومان
950,000 تومان
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

BB
10,990,000 تومان
12,750,000 تومان
10,990,000 تومان
9,790,000 تومان
950,000 تومان
Vivatel Kuala Lumpur

BB
11,150,000 تومان
13,090,000 تومان
11,150,000 تومان
9,850,000 تومان
950,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
11,350,000 تومان
13,490,000 تومان
11,350,000 تومان
9,890,000 تومان
950,000 تومان
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur

BB
11,490,000 تومان
13,750,000 تومان
11,490,000 تومان
9,890,000 تومان
950,000 تومان
Sunway Putra Hotel

BB
11,590,000 تومان
14,050,000 تومان
11,590,000 تومان
9,950,000 تومان
950,000 تومان
Pacific Regency Hotel

BB
11,590,000 تومان
14,050,000 تومان
11,590,000 تومان
9,950,000 تومان
950,000 تومان
Furama Bukit Bintang

BB
11,730,000 تومان
14,350,000 تومان
11,730,000 تومان
9,990,000 تومان
950,000 تومان
Concorde Hotel Kuala Lumpur

BB
11,790,000 تومان
14,450,000 تومان
11,790,000 تومان
9,990,000 تومان
950,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

BB
11,790,000 تومان
14,450,000 تومان
11,790,000 تومان
9,990,000 تومان
950,000 تومان
Corus hotel

BB
11,870,000 تومان
14,590,000 تومان
11,870,000 تومان
9,990,000 تومان
950,000 تومان
Dorsett Kuala Lumpur

BB
11,870,000 تومان
14,590,000 تومان
11,870,000 تومان
9,990,000 تومان
950,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

BB
12,150,000 تومان
15,150,000 تومان
12,150,000 تومان
10,090,000 تومان
950,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur

BB
12,250,000 تومان
15,350,000 تومان
-
10,090,000 تومان
950,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
13,190,000 تومان
17,390,000 تومان
13,190,000 تومان
10,250,000 تومان
950,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur

BB
13,190,000 تومان
17,390,000 تومان
13,190,000 تومان
10,250,000 تومان
950,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

BB
13,190,000 تومان
17,390,000 تومان
13,190,000 تومان
10,250,000 تومان
950,000 تومان
The Westin Kuala Lumpur

BB
13,650,000 تومان
18,250,000 تومان
13,650,000 تومان
10,350,000 تومان
950,000 تومان
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

BB
13,690,000 تومان
18,250,000 تومان
13,690,000 تومان
10,350,000 تومان
950,000 تومان
Pavilion Hotel Kuala Lumpur

BB
14,350,000 تومان
19,450,000 تومان
14,350,000 تومان
10,450,000 تومان
950,000 تومان
JW Marriott Kuala Lumpur

BB
14,890,000 تومان
20,750,000 تومان
14,890,000 تومان
10,490,000 تومان
950,000 تومان
نام هتل Pacific Express Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,190,000 تومان 11,490,000 تومان 10,190,000 تومان 9,690,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,290,000 تومان 11,490,000 تومان 10,290,000 تومان 9,690,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropol Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,290,000 تومان 11,490,000 تومان 10,290,000 تومان 9,690,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,450,000 تومان 11,650,000 تومان 10,450,000 تومان 9,690,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo Hotel by the Lake

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,590,000 تومان 11,940,000 تومان 10,590,000 تومان 9,750,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,990,000 تومان 12,750,000 تومان 10,990,000 تومان 9,790,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vivatel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,150,000 تومان 13,090,000 تومان 11,150,000 تومان 9,850,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,350,000 تومان 13,490,000 تومان 11,350,000 تومان 9,890,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,490,000 تومان 13,750,000 تومان 11,490,000 تومان 9,890,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,590,000 تومان 14,050,000 تومان 11,590,000 تومان 9,950,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,590,000 تومان 14,050,000 تومان 11,590,000 تومان 9,950,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,730,000 تومان 14,350,000 تومان 11,730,000 تومان 9,990,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,790,000 تومان 14,450,000 تومان 11,790,000 تومان 9,990,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,790,000 تومان 14,450,000 تومان 11,790,000 تومان 9,990,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Corus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,870,000 تومان 14,590,000 تومان 11,870,000 تومان 9,990,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,870,000 تومان 14,590,000 تومان 11,870,000 تومان 9,990,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,150,000 تومان 15,150,000 تومان 12,150,000 تومان 10,090,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,250,000 تومان 15,350,000 تومان - 10,090,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,190,000 تومان 17,390,000 تومان 13,190,000 تومان 10,250,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,190,000 تومان 17,390,000 تومان 13,190,000 تومان 10,250,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,190,000 تومان 17,390,000 تومان 13,190,000 تومان 10,250,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,650,000 تومان 18,250,000 تومان 13,650,000 تومان 10,350,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,690,000 تومان 18,250,000 تومان 13,690,000 تومان 10,350,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pavilion Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,350,000 تومان 19,450,000 تومان 14,350,000 تومان 10,450,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,890,000 تومان 20,750,000 تومان 14,890,000 تومان 10,490,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوالالامپور نوروز 99