مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/10
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
6,207,000 تومان
7,602,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Delmon Hotel

BB
6,710,000 تومان
8,535,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Sadaf Hotel

BB
6,804,000 تومان
8,683,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Raintree Hotel

BB
6,948,000 تومان
8,981,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
City Seasons hotel

BB
7,575,000 تومان
10,225,000 تومان
6,464,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
7,575,000 تومان
10,225,000 تومان
7,469,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Al Jawhara Gardens Hotel

BB
7,651,000 تومان
10,384,000 تومان
5,919,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Two Seasons Hotel

BB
8,150,000 تومان
11,393,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
8,150,000 تومان
11,393,000 تومان
7,908,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Moscow Hotel

BB
8,172,000 تومان
10,939,000 تومان
6,524,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Signature Inn

BB
8,301,000 تومان
11,676,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Aloft City Centre Deira

BB
8,384,000 تومان
11,847,000 تومان
7,431,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Novotel Al Barsha

BB
8,422,000 تومان
11,926,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
9,216,000 تومان
13,517,000 تومان
4,922,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
9,458,000 تومان
13,990,000 تومان
4,922,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
9,987,000 تومان
15,056,000 تومان
-
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Shangri La hotel

BB
10,660,000 تومان
16,405,000 تومان
7,908,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr

BB
17,448,000 تومان
28,581,000 تومان
5,318,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Rixos Premium Dubai

BB
17,532,000 تومان
30,149,000 تومان
4,922,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
Rixos The Palm Dubai

BB
23,738,000 تومان
40,582,000 تومان
4,922,000 تومان
4,922,000 تومان
1,582,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,207,000 تومان 7,602,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delmon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,710,000 تومان 8,535,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,804,000 تومان 8,683,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raintree Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,948,000 تومان 8,981,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,575,000 تومان 10,225,000 تومان 6,464,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,575,000 تومان 10,225,000 تومان 7,469,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Jawhara Gardens Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,651,000 تومان 10,384,000 تومان 5,919,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Two Seasons Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,150,000 تومان 11,393,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,150,000 تومان 11,393,000 تومان 7,908,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,172,000 تومان 10,939,000 تومان 6,524,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,301,000 تومان 11,676,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,384,000 تومان 11,847,000 تومان 7,431,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,422,000 تومان 11,926,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,216,000 تومان 13,517,000 تومان 4,922,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,458,000 تومان 13,990,000 تومان 4,922,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,987,000 تومان 15,056,000 تومان - 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,660,000 تومان 16,405,000 تومان 7,908,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,448,000 تومان 28,581,000 تومان 5,318,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,532,000 تومان 30,149,000 تومان 4,922,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos The Palm Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,738,000 تومان 40,582,000 تومان 4,922,000 تومان 4,922,000 تومان 1,582,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی نوروز 99