مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Kaya Madrid hotel

BB
4,995,000 تومان
6,210,000 تومان
4,725,000 تومان
3,990,000 تومان
-
The City Port Hotel

BB
5,440,000 تومان
7,025,000 تومان
4,885,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Icon Hotel Istanbul

BB
6,090,000 تومان
8,160,000 تومان
5,330,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Dora

BB
6,090,000 تومان
8,160,000 تومان
5,330,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Feronya Hotel

BB
6,365,000 تومان
8,780,000 تومان
6,020,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Palazzo Donizetti Hotel

BB
7,130,000 تومان
10,305,000 تومان
6,275,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Avantgarde Taksim Hotel

BB
7,280,000 تومان
10,615,000 تومان
6,275,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Golden Age Hotel

BB
7,280,000 تومان
10,615,000 تومان
6,275,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Grand Oztanik Hotel

BB
7,280,000 تومان
10,615,000 تومان
6,275,000 تومان
3,990,000 تومان
-
Titanic City Hotel

BB
7,905,000 تومان
11,855,000 تومان
6,660,000 تومان
3,990,000 تومان
-
CVK Park Bosphorus hotel

BB
9,065,000 تومان
14,180,000 تومان
7,825,000 تومان
3,990,000 تومان
-
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,995,000 تومان 6,210,000 تومان 4,725,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل The City Port Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,440,000 تومان 7,025,000 تومان 4,885,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,090,000 تومان 8,160,000 تومان 5,330,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,090,000 تومان 8,160,000 تومان 5,330,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,365,000 تومان 8,780,000 تومان 6,020,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,130,000 تومان 10,305,000 تومان 6,275,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,280,000 تومان 10,615,000 تومان 6,275,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Golden Age Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,280,000 تومان 10,615,000 تومان 6,275,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,280,000 تومان 10,615,000 تومان 6,275,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,905,000 تومان 11,855,000 تومان 6,660,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,065,000 تومان 14,180,000 تومان 7,825,000 تومان 3,990,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول نوروز 99