مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/08/09
تاریخ پایان تور : 1398/09/27
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل مونراچ

BB
2,850,000 تومان
3,170,000 تومان
2,850,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
2,920,000 تومان
3,275,000 تومان
2,740,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Reydel Hotel

BB
2,955,000 تومان
3,450,000 تومان
2,850,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Hotel Topkapi

BB
3,025,000 تومان
3,560,000 تومان
2,995,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Alfa Hotel

BB
3,025,000 تومان
3,560,000 تومان
2,885,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
3,205,000 تومان
3,950,000 تومان
2,885,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
3,240,000 تومان
3,915,000 تومان
3,060,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Kervansaray Hotel

BB
3,290,000 تومان
4,080,000 تومان
3,010,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
3,380,000 تومان
4,090,000 تومان
3,060,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل مای باده

BB
3,380,000 تومان
4,090,000 تومان
3,060,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل کارتن

BB
3,450,000 تومان
4,410,000 تومان
2,990,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل سمینال

BB
3,485,000 تومان
4,475,000 تومان
2,935,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل بیانکو

BB
3,485,000 تومان
4,270,000 تومان
3,060,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل فرونیا

BB
3,485,000 تومان
4,445,000 تومان
3,170,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
3,565,000 تومان
4,090,000 تومان
3,240,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل لیون

BB
3,565,000 تومان
4,595,000 تومان
3,130,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل گلدن ایج

BB
3,565,000 تومان
4,595,000 تومان
3,130,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل رامادا سویئت

BB
3,565,000 تومان
4,675,000 تومان
2,895,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل ریچموند

BB
3,645,000 تومان
4,710,000 تومان
3,050,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل ریوا

BB
3,645,000 تومان
4,750,000 تومان
3,130,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
3,685,000 تومان
4,870,000 تومان
3,090,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل زوریخ

BB
3,685,000 تومان
4,870,000 تومان
3,445,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
3,685,000 تومان
4,870,000 تومان
3,090,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
3,685,000 تومان
4,870,000 تومان
3,090,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Taksim Gonen

BB
3,765,000 تومان
5,030,000 تومان
3,170,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل لارس پارک

BB
3,805,000 تومان
4,870,000 تومان
3,170,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل مرکور بومونتی

BB
3,805,000 تومان
5,070,000 تومان
3,130,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
3,880,000 تومان
5,070,000 تومان
3,170,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل سورملی

BB
3,920,000 تومان
5,030,000 تومان
3,250,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
3,985,000 تومان
5,155,000 تومان
3,415,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
3,985,000 تومان
5,155,000 تومان
3,415,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل پورت سیتی

BB
4,000,000 تومان
5,305,000 تومان
3,130,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل هالیدی این شیشلی

BB
4,000,000 تومان
5,465,000 تومان
3,130,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل پلازو دونیزیتی

BB
4,020,000 تومان
5,510,000 تومان
3,345,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل پوینت تکسیم

BB
4,275,000 تومان
6,055,000 تومان
3,330,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
4,275,000 تومان
5,660,000 تومان
3,445,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل هیلتون بسفروس

BB
4,595,000 تومان
6,730,000 تومان
3,445,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Divan Istanbul

BB
5,030,000 تومان
6,810,000 تومان
3,645,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Divan Istanbul

BB
5,030,000 تومان
6,810,000 تومان
3,645,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
Fairmont Quasar Istanbul

BB
5,305,000 تومان
7,680,000 تومان
3,525,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل سوئیستل بسفروس

BB
5,465,000 تومان
8,430,000 تومان
3,920,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
هتل سی وی کی پارک بسفروس

BB
5,660,000 تومان
8,865,000 تومان
3,525,000 تومان
2,395,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل هتل مونراچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,850,000 تومان 3,170,000 تومان 2,850,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,920,000 تومان 3,275,000 تومان 2,740,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,955,000 تومان 3,450,000 تومان 2,850,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Topkapi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,025,000 تومان 3,560,000 تومان 2,995,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,025,000 تومان 3,560,000 تومان 2,885,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,205,000 تومان 3,950,000 تومان 2,885,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,240,000 تومان 3,915,000 تومان 3,060,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,290,000 تومان 4,080,000 تومان 3,010,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,380,000 تومان 4,090,000 تومان 3,060,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مای باده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,380,000 تومان 4,090,000 تومان 3,060,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,450,000 تومان 4,410,000 تومان 2,990,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سمینال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,485,000 تومان 4,475,000 تومان 2,935,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیانکو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,485,000 تومان 4,270,000 تومان 3,060,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فرونیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,485,000 تومان 4,445,000 تومان 3,170,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,565,000 تومان 4,090,000 تومان 3,240,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,565,000 تومان 4,595,000 تومان 3,130,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدن ایج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,565,000 تومان 4,595,000 تومان 3,130,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا سویئت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,565,000 تومان 4,675,000 تومان 2,895,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,645,000 تومان 4,710,000 تومان 3,050,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریوا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,645,000 تومان 4,750,000 تومان 3,130,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,685,000 تومان 4,870,000 تومان 3,090,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل زوریخ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,685,000 تومان 4,870,000 تومان 3,445,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,685,000 تومان 4,870,000 تومان 3,090,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,685,000 تومان 4,870,000 تومان 3,090,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Gonen

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,765,000 تومان 5,030,000 تومان 3,170,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لارس پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,805,000 تومان 4,870,000 تومان 3,170,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور بومونتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,805,000 تومان 5,070,000 تومان 3,130,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,880,000 تومان 5,070,000 تومان 3,170,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,920,000 تومان 5,030,000 تومان 3,250,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,985,000 تومان 5,155,000 تومان 3,415,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,985,000 تومان 5,155,000 تومان 3,415,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پورت سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,000,000 تومان 5,305,000 تومان 3,130,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی این شیشلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,000,000 تومان 5,465,000 تومان 3,130,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پلازو دونیزیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,020,000 تومان 5,510,000 تومان 3,345,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پوینت تکسیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,275,000 تومان 6,055,000 تومان 3,330,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,275,000 تومان 5,660,000 تومان 3,445,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هیلتون بسفروس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,595,000 تومان 6,730,000 تومان 3,445,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,030,000 تومان 6,810,000 تومان 3,645,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,030,000 تومان 6,810,000 تومان 3,645,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Quasar Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,305,000 تومان 7,680,000 تومان 3,525,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل بسفروس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,465,000 تومان 8,430,000 تومان 3,920,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سی وی کی پارک بسفروس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,660,000 تومان 8,865,000 تومان 3,525,000 تومان 2,395,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول پاییز 98