مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/07/11
تاریخ پایان تور : 1398/07/18
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل بیرول

BB
3,360,000 تومان
3,970,000 تومان
3,210,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
3,440,000 تومان
4,050,000 تومان
3,140,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
3,630,000 تومان
4,700,000 تومان
3,360,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Hotel Buyuk Keban

BB
3,670,000 تومان
4,160,000 تومان
3,210,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
3,710,000 تومان
4,660,000 تومان
3,330,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Vizon Hotel

BB
3,710,000 تومان
4,660,000 تومان
3,140,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Montagna Hera

BB
3,710,000 تومان
4,130,000 تومان
3,210,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Matiat Hotel Istanbul

BB
3,750,000 تومان
4,320,000 تومان
3,250,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
3,750,000 تومان
5,080,000 تومان
3,360,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Nova Plaza Taksim Square

BB
3,780,000 تومان
5,140,000 تومان
3,780,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Kervansaray Hotel

BB
3,820,000 تومان
4,850,000 تومان
3,410,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Marble Hotel

BB
3,940,000 تومان
4,740,000 تومان
3,440,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
3,940,000 تومان
5,120,000 تومان
3,440,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
4,230,000 تومان
5,710,000 تومان
3,820,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
4,320,000 تومان
5,920,000 تومان
3,660,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
4,360,000 تومان
6,000,000 تومان
3,780,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
هتل لارس پارک

BB
4,440,000 تومان
5,670,000 تومان
3,580,000 تومان
2,650,000 تومان
490,000 تومان
نام هتل هتل بیرول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,360,000 تومان 3,970,000 تومان 3,210,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,440,000 تومان 4,050,000 تومان 3,140,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,630,000 تومان 4,700,000 تومان 3,360,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Buyuk Keban

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,670,000 تومان 4,160,000 تومان 3,210,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,710,000 تومان 4,660,000 تومان 3,330,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vizon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,710,000 تومان 4,660,000 تومان 3,140,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montagna Hera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,710,000 تومان 4,130,000 تومان 3,210,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,750,000 تومان 4,320,000 تومان 3,250,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,750,000 تومان 5,080,000 تومان 3,360,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,780,000 تومان 5,140,000 تومان 3,780,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,820,000 تومان 4,850,000 تومان 3,410,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,940,000 تومان 4,740,000 تومان 3,440,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,940,000 تومان 5,120,000 تومان 3,440,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,230,000 تومان 5,710,000 تومان 3,820,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,320,000 تومان 5,920,000 تومان 3,660,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,360,000 تومان 6,000,000 تومان 3,780,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لارس پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,440,000 تومان 5,670,000 تومان 3,580,000 تومان 2,650,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول مهر 98