مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1398/08/05
تاریخ پایان تور : 1398/08/07
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل اروسیا

BB
2,500,000 تومان
2,550,000 تومان
-
2,490,000 تومان
400,000 تومان
هتل گورو

BB
2,820,000 تومان
3,120,000 تومان
2,790,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
توسکانو

BB
2,900,000 تومان
3,300,000 تومان
2,870,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
جی ان جی

BB
2,900,000 تومان
3,300,000 تومان
2,870,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
پریماورا

BB
3,100,000 تومان
3,630,000 تومان
2,910,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
جی ان جی

BB
3,100,000 تومان
3,630,000 تومان
2,910,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
جرمی

BB
3,150,000 تومان
3,700,000 تومان
3,090,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
کلمبی

BB
3,350,000 تومان
4,080,000 تومان
3,150,000 تومان
2,490,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل هتل اروسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,500,000 تومان 2,550,000 تومان - 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گورو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,820,000 تومان 3,120,000 تومان 2,790,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل توسکانو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,900,000 تومان 3,300,000 تومان 2,870,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی ان جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,900,000 تومان 3,300,000 تومان 2,870,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل پریماورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,100,000 تومان 3,630,000 تومان 2,910,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی ان جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,100,000 تومان 3,630,000 تومان 2,910,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل جرمی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,150,000 تومان 3,700,000 تومان 3,090,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلمبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,350,000 تومان 4,080,000 تومان 3,150,000 تومان 2,490,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس پاییز 98