مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1398/08/18
تاریخ پایان تور : 1398/08/21
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
2,880,000 تومان
3,540,000 تومان
2,830,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
3,140,000 تومان
3,580,000 تومان
3,040,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
3,340,000 تومان
4,300,000 تومان
3,240,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
هتل دورس

BB
3,480,000 تومان
4,530,000 تومان
3,380,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
Grand Central Hotel

BB
3,660,000 تومان
4,830,000 تومان
3,560,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
Landmark Hotel Riqqa

BB
3,880,000 تومان
5,430,000 تومان
3,780,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
هتل سامایا دیره

BB
3,880,000 تومان
5,430,000 تومان
3,780,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
هتل کارلتون پالاس

BB
4,030,000 تومان
5,630,000 تومان
3,930,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
هتل جوود پالاس

BB
4,030,000 تومان
5,530,000 تومان
3,930,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
4,330,000 تومان
5,630,000 تومان
4,230,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
4,530,000 تومان
5,830,000 تومان
5,530,000 تومان
2,530,000 تومان
1,400,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
6,130,000 تومان
9,630,000 تومان
6,030,000 تومان
2,630,000 تومان
1,400,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,880,000 تومان 3,540,000 تومان 2,830,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,140,000 تومان 3,580,000 تومان 3,040,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,340,000 تومان 4,300,000 تومان 3,240,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دورس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,480,000 تومان 4,530,000 تومان 3,380,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,660,000 تومان 4,830,000 تومان 3,560,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,880,000 تومان 5,430,000 تومان 3,780,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سامایا دیره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,880,000 تومان 5,430,000 تومان 3,780,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارلتون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,030,000 تومان 5,630,000 تومان 3,930,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جوود پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,030,000 تومان 5,530,000 تومان 3,930,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,330,000 تومان 5,630,000 تومان 4,230,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,530,000 تومان 5,830,000 تومان 5,530,000 تومان 2,530,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,130,000 تومان 9,630,000 تومان 6,030,000 تومان 2,630,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی آبان 98