مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1398/07/16
تاریخ پایان تور : 1398/07/20
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Phoenix Hotel

BB
3,380,000 تومان
3,940,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
Nihal Hotel

BB
3,475,000 تومان
4,130,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
Orchid Hotel

BB
3,475,000 تومان
4,130,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
3,480,000 تومان
4,140,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل دورس

BB
3,595,000 تومان
4,370,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
Landmark Hotel Riqqa

BB
4,110,000 تومان
5,400,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل جوود پالاس

BB
4,710,000 تومان
6,030,000 تومان
4,560,000 تومان
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
کرون پلازا

BB
4,740,000 تومان
6,230,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
5,345,000 تومان
7,770,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
5,410,000 تومان
7,895,000 تومان
4,495,000 تومان
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
5,470,000 تومان
8,020,000 تومان
4,935,000 تومان
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
کرون پلازا

BB
5,755,000 تومان
8,590,000 تومان
2,950,000 تومان
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr

BB
9,280,000 تومان
14,700,000 تومان
3,370,000 تومان
3,050,000 تومان
1,100,000 تومان
نام هتل Phoenix Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,380,000 تومان 3,940,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,475,000 تومان 4,130,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,475,000 تومان 4,130,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,480,000 تومان 4,140,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دورس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,595,000 تومان 4,370,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,110,000 تومان 5,400,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جوود پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,710,000 تومان 6,030,000 تومان 4,560,000 تومان 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,740,000 تومان 6,230,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,345,000 تومان 7,770,000 تومان - 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,410,000 تومان 7,895,000 تومان 4,495,000 تومان 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,470,000 تومان 8,020,000 تومان 4,935,000 تومان 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,755,000 تومان 8,590,000 تومان 2,950,000 تومان 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,280,000 تومان 14,700,000 تومان 3,370,000 تومان 3,050,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر 98