مبدا : تهران
مقصد : بدروم
تاریخ شروع تور : 1398/07/26
تاریخ پایان تور : 1398/08/02
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
گرین بیچ ریزورت

ALL
5,090,000 تومان
6,000,000 تومان
4,180,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
گرین بیچ ریزورت

ALL
5,460,000 تومان
6,550,000 تومان
4,370,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
ساندنس ریزورت هتل

UALL
5,670,000 تومان
6,870,000 تومان
4,480,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
هتل تور لاکچری بدروم

UALL
5,670,000 تومان
6,150,000 تومان
-
-
-
ساندنس ریزورت هتل

UALL
5,820,000 تومان
7,090,000 تومان
4,550,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
هتل ایسیس بدروم

UALL
5,820,000 تومان
7,090,000 تومان
4,550,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
رویال آسارلیک بیچ

UALL
5,960,000 تومان
7,300,000 تومان
4,620,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
سامارا هتل

ALL
6,040,000 تومان
7,420,000 تومان
4,660,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
هتل تور لاکچری بدروم

UALL
6,110,000 تومان
6,680,000 تومان
-
-
-
رویال آسارلیک بیچ

UALL
6,110,000 تومان
7,530,000 تومان
4,690,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
هتل ایسیس بدروم

UALL
6,550,000 تومان
8,180,000 تومان
4,910,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
هتل کفالوکا ریزورت

UALL
6,980,000 تومان
9,200,000 تومان
5,130,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
هتل وو بدروم ریزورت

UALL
7,270,000 تومان
9,670,000 تومان
5,270,000 تومان
2,790,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل گرین بیچ ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,090,000 تومان 6,000,000 تومان 4,180,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین بیچ ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,460,000 تومان 6,550,000 تومان 4,370,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساندنس ریزورت هتل

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 6,870,000 تومان 4,480,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تور لاکچری بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 6,150,000 تومان - - -
توضیحات
نام هتل ساندنس ریزورت هتل

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,820,000 تومان 7,090,000 تومان 4,550,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایسیس بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,820,000 تومان 7,090,000 تومان 4,550,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال آسارلیک بیچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,960,000 تومان 7,300,000 تومان 4,620,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل سامارا هتل

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,040,000 تومان 7,420,000 تومان 4,660,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تور لاکچری بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,110,000 تومان 6,680,000 تومان - - -
توضیحات
نام هتل رویال آسارلیک بیچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,110,000 تومان 7,530,000 تومان 4,690,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایسیس بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,550,000 تومان 8,180,000 تومان 4,910,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کفالوکا ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,980,000 تومان 9,200,000 تومان 5,130,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وو بدروم ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,270,000 تومان 9,670,000 تومان 5,270,000 تومان 2,790,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بدروم 26 مهر