مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/08/04
تاریخ پایان تور : 1398/08/11
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Palace Hotel

BB
3,090,000 تومان
3,790,000 تومان
2,790,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
هتل هیمروس بیچ

ALL
3,390,000 تومان
3,990,000 تومان
2,890,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
هتل ریوس بیچ

ALL
3,490,000 تومان
3,990,000 تومان
2,890,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
3,790,000 تومان
4,390,000 تومان
2,990,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
Palmet Resort Kiris

ALL
3,890,000 تومان
4,490,000 تومان
2,990,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
هتل هدف بیچ ریزورت

UALL
3,990,000 تومان
5,490,000 تومان
2,990,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
هتل آرمر ریزورت

ALL
4,090,000 تومان
4,990,000 تومان
2,990,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
هتل فرست کلاس

UALL
4,190,000 تومان
5,690,000 تومان
3,090,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
Imperial Sunland Hotel

UALL
4,690,000 تومان
7,390,000 تومان
3,490,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
5,090,000 تومان
6,890,000 تومان
3,490,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
5,090,000 تومان
7,690,000 تومان
3,490,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
5,990,000 تومان
8,390,000 تومان
3,790,000 تومان
2,590,000 تومان
290,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,090,000 تومان 3,790,000 تومان 2,790,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هیمروس بیچ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,390,000 تومان 3,990,000 تومان 2,890,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریوس بیچ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,490,000 تومان 3,990,000 تومان 2,890,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,790,000 تومان 4,390,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palmet Resort Kiris

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,890,000 تومان 4,490,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هدف بیچ ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,990,000 تومان 5,490,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرمر ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,090,000 تومان 4,990,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فرست کلاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,190,000 تومان 5,690,000 تومان 3,090,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,690,000 تومان 7,390,000 تومان 3,490,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,090,000 تومان 6,890,000 تومان 3,490,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,090,000 تومان 7,690,000 تومان 3,490,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,990,000 تومان 8,390,000 تومان 3,790,000 تومان 2,590,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 4 آبان