مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/08/04
تاریخ پایان تور : 1398/08/11
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل آتلا

BB
3,540,000 تومان
3,900,000 تومان
3,350,000 تومان
2,590,000 تومان
-
هتل آگون

BB
3,540,000 تومان
4,260,000 تومان
3,350,000 تومان
2,590,000 تومان
-
هتل هیمروس بیچ

ALL
3,825,000 تومان
4,400,000 تومان
3,490,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Belkon Hotel

ALL
3,970,000 تومان
4,545,000 تومان
3,565,000 تومان
2,590,000 تومان
-
هتل آرماس کاپلان پارادیس

ALL
4,620,000 تومان
5,555,000 تومان
3,925,000 تومان
2,590,000 تومان
-
هتل آرماس لابادا بیچ

UALL
4,835,000 تومان
5,840,000 تومان
3,995,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Imperial Sunland Hotel

UALL
4,905,000 تومان
6,490,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Cender Hotel

ALL
4,905,000 تومان
5,985,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Transatlantik Hotel SPA

UALL
4,905,000 تومان
5,985,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
5,480,000 تومان
6,850,000 تومان
4,355,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Alkoclar Exclusive Kemer

UALL
5,840,000 تومان
7,640,000 تومان
4,500,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Kervansaray Lara Hotel

UALL
6,420,000 تومان
8,220,000 تومان
4,790,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Grand Park Lara

UALL
6,560,000 تومان
8,795,000 تومان
4,860,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Asteria Kremlin Palace

UALL
6,780,000 تومان
9,155,000 تومان
5,005,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
7,570,000 تومان
10,955,000 تومان
5,365,000 تومان
2,590,000 تومان
-
نام هتل هتل آتلا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,540,000 تومان 3,900,000 تومان 3,350,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل آگون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,540,000 تومان 4,260,000 تومان 3,350,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل هیمروس بیچ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,825,000 تومان 4,400,000 تومان 3,490,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,970,000 تومان 4,545,000 تومان 3,565,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل آرماس کاپلان پارادیس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,620,000 تومان 5,555,000 تومان 3,925,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل آرماس لابادا بیچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,835,000 تومان 5,840,000 تومان 3,995,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,905,000 تومان 6,490,000 تومان 4,070,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,905,000 تومان 5,985,000 تومان 4,070,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,905,000 تومان 5,985,000 تومان 4,070,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,480,000 تومان 6,850,000 تومان 4,355,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Alkoclar Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,840,000 تومان 7,640,000 تومان 4,500,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,420,000 تومان 8,220,000 تومان 4,790,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,560,000 تومان 8,795,000 تومان 4,860,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,780,000 تومان 9,155,000 تومان 5,005,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,570,000 تومان 10,955,000 تومان 5,365,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 4 آبان