مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
3,690,000 تومان
4,690,000 تومان
3,290,000 تومان
2,890,000 تومان
-
هتل مکس ویل

BB
4,330,000 تومان
5,650,000 تومان
3,870,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Taksim Heavenist Hotel

BB
4,390,000 تومان
5,690,000 تومان
3,890,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Tulip City hotel

BB
4,860,000 تومان
6,690,000 تومان
4,090,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Pera Rose Hotel

BB
4,890,000 تومان
6,790,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Elysium Styles Taksim

BB
4,890,000 تومان
6,790,000 تومان
4,260,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Feronya Hotel

BB
4,990,000 تومان
6,890,000 تومان
4,330,000 تومان
2,890,000 تومان
-
هتل کارتن

BB
5,090,000 تومان
6,990,000 تومان
4,390,000 تومان
2,890,000 تومان
-
هتل لیون

BB
5,140,000 تومان
7,050,000 تومان
4,430,000 تومان
2,890,000 تومان
-
هتل لازونی

BB
5,290,000 تومان
7,550,000 تومان
4,490,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Grand Cevahir Hotel

BB
6,390,000 تومان
9,800,000 تومان
5,290,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Point Hotel Taksim

BB
6,590,000 تومان
10,290,000 تومان
5,390,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Grand Hyatt Istanbul

BB
7,490,000 تومان
11,990,000 تومان
5,890,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Swissotel The Bosphorus

BB
8,190,000 تومان
14,530,000 تومان
6,860,000 تومان
2,890,000 تومان
-
Hilton Bosphorus hotel

BB
8,690,000 تومان
14,690,000 تومان
7,650,000 تومان
2,890,000 تومان
-
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,690,000 تومان 4,690,000 تومان 3,290,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل مکس ویل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,330,000 تومان 5,650,000 تومان 3,870,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Taksim Heavenist Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,390,000 تومان 5,690,000 تومان 3,890,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,860,000 تومان 6,690,000 تومان 4,090,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Pera Rose Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,890,000 تومان 6,790,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Elysium Styles Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,890,000 تومان 6,790,000 تومان 4,260,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,990,000 تومان 6,890,000 تومان 4,330,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل کارتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,090,000 تومان 6,990,000 تومان 4,390,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل لیون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,140,000 تومان 7,050,000 تومان 4,430,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,290,000 تومان 7,550,000 تومان 4,490,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,390,000 تومان 9,800,000 تومان 5,290,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,590,000 تومان 10,290,000 تومان 5,390,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,490,000 تومان 11,990,000 تومان 5,890,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,190,000 تومان 14,530,000 تومان 6,860,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,690,000 تومان 14,690,000 تومان 7,650,000 تومان 2,890,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول نوروز 99