مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/09/07
تاریخ پایان تور : 1398/09/13
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Belkon Hotel

ALL
3,750,000 تومان
4,145,000 تومان
3,055,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
اورنج پارک هتل

BB
3,850,000 تومان
4,540,000 تومان
3,255,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Cender Hotel

ALL
3,850,000 تومان
4,540,000 تومان
3,260,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Kervansaray Lara Hotel

UALL
5,335,000 تومان
6,725,000 تومان
3,555,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
5,830,000 تومان
7,610,000 تومان
4,145,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Ela Quality Resort Belek

UALL
6,425,000 تومان
8,500,000 تومان
4,540,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Barut Lara

UALL
6,970,000 تومان
9,095,000 تومان
4,840,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
7,315,000 تومان
9,790,000 تومان
4,840,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
7,515,000 تومان
10,185,000 تومان
5,530,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
8,105,000 تومان
10,915,000 تومان
5,370,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
8,205,000 تومان
11,125,000 تومان
5,430,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
11,970,000 تومان
19,490,000 تومان
7,315,000 تومان
2,275,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,750,000 تومان 4,145,000 تومان 3,055,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل اورنج پارک هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,850,000 تومان 4,540,000 تومان 3,255,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,850,000 تومان 4,540,000 تومان 3,260,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,335,000 تومان 6,725,000 تومان 3,555,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,830,000 تومان 7,610,000 تومان 4,145,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,425,000 تومان 8,500,000 تومان 4,540,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,970,000 تومان 9,095,000 تومان 4,840,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,315,000 تومان 9,790,000 تومان 4,840,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,515,000 تومان 10,185,000 تومان 5,530,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,105,000 تومان 10,915,000 تومان 5,370,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,205,000 تومان 11,125,000 تومان 5,430,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,970,000 تومان 19,490,000 تومان 7,315,000 تومان 2,275,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 7 آذر