مبدا : تهران
مقصد : باکو
تاریخ شروع تور : 1398/12/05
تاریخ پایان تور : 1398/12/08
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Villa Inn

BB
2,795,000 تومان
3,095,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Continental Hotel

BB
2,995,000 تومان
3,395,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Atropat Hotel

BB
3,045,000 تومان
3,495,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Auroom hotel baku

BB
3,145,000 تومان
3,695,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
هتل کورنیچ

BB
3,195,000 تومان
3,745,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Diamond Hotel Baku

BB
3,245,000 تومان
3,795,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
هتل گنجعلی پلازا

BB
3,295,000 تومان
3,895,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Diplomat Baku hotel

BB
3,345,000 تومان
3,995,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
هتل ریچ

BB
3,595,000 تومان
4,495,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
هتل قفقاز ساحل

BB
3,645,000 تومان
4,795,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Excelsior Hotel Baku

BB
4,295,000 تومان
5,895,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Shah Palace hotel

BB
4,595,000 تومان
6,395,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Hyatt Regency Baku

BB
4,795,000 تومان
6,495,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
هتل بلیوارد باکو اتوگراف کالکشن

BB
4,995,000 تومان
6,695,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Fairmont Baku Flame Towers

BB
5,795,000 تومان
8,295,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
Hilton Baku

BB
5,895,000 تومان
8,595,000 تومان
-
1,995,000 تومان
295,000 تومان
نام هتل Villa Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,795,000 تومان 3,095,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Continental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,995,000 تومان 3,395,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atropat Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,045,000 تومان 3,495,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Auroom hotel baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,145,000 تومان 3,695,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کورنیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,195,000 تومان 3,745,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Hotel Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,245,000 تومان 3,795,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گنجعلی پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,295,000 تومان 3,895,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diplomat Baku hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,345,000 تومان 3,995,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,595,000 تومان 4,495,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قفقاز ساحل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,645,000 تومان 4,795,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Excelsior Hotel Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,295,000 تومان 5,895,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shah Palace hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,595,000 تومان 6,395,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,795,000 تومان 6,495,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بلیوارد باکو اتوگراف کالکشن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,995,000 تومان 6,695,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku Flame Towers

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,795,000 تومان 8,295,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,895,000 تومان 8,595,000 تومان - 1,995,000 تومان 295,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 3
ردیف 1
به باکو
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور باکو اسفند 98