مبدا : تهران
مقصد : رم
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل پالادیوم پالاس

هتل رویال الیسیس

BB
BB
6,990,000 تومان + 1,150 یورو
6,990,000 تومان + 1,870 یورو
5,990,000 تومان + 960 یورو
5,990,000 تومان + 920 یورو
هتل امپیره پالاس

هتل مرکور پاریس لادفیس

BB
BB
6,990,000 تومان + 1,200 یورو
6,990,000 تومان + 1,990 یورو
5,990,000 تومان + 1,020 یورو
5,990,000 تومان + 980 یورو
هتل لاگراف

هتل پولمن لادفنس

BB
BB
6,990,000 تومان + 1,280 یورو
6,990,000 تومان + 2,150 یورو
5,990,000 تومان + 1,100 یورو
5,990,000 تومان + 1,060 یورو
هتل آمبایکیاتوری

هتل پولمن لادفنس

BB
BB
6,990,000 تومان + 1,370 یورو
6,990,000 تومان + 2,330 یورو
5,990,000 تومان + 1,190 یورو
5,990,000 تومان + 1,150 یورو
هتل سینا برنینی

هتل بل امی

BB
BB
6,990,000 تومان + 1,550 یورو
6,990,000 تومان + 2,690 یورو
5,990,000 تومان + 1,370 یورو
5,990,000 تومان + 1,330 یورو
هتل مجستیک رم

هتل لترمولی

BB
BB
6,990,000 تومان + 1,840 یورو
6,990,000 تومان + 3,270 یورو
5,990,000 تومان + 1,660 یورو
5,990,000 تومان + 1,620 یورو
نام هتل هتل پالادیوم پالاس

هتل رویال الیسیس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان + 1,150 یورو 6,990,000 تومان + 1,870 یورو 5,990,000 تومان + 960 یورو 5,990,000 تومان + 920 یورو
توضیحات
نام هتل هتل امپیره پالاس

هتل مرکور پاریس لادفیس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان + 1,200 یورو 6,990,000 تومان + 1,990 یورو 5,990,000 تومان + 1,020 یورو 5,990,000 تومان + 980 یورو
توضیحات
نام هتل هتل لاگراف

هتل پولمن لادفنس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان + 1,280 یورو 6,990,000 تومان + 2,150 یورو 5,990,000 تومان + 1,100 یورو 5,990,000 تومان + 1,060 یورو
توضیحات
نام هتل هتل آمبایکیاتوری

هتل پولمن لادفنس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان + 1,370 یورو 6,990,000 تومان + 2,330 یورو 5,990,000 تومان + 1,190 یورو 5,990,000 تومان + 1,150 یورو
توضیحات
نام هتل هتل سینا برنینی

هتل بل امی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان + 1,550 یورو 6,990,000 تومان + 2,690 یورو 5,990,000 تومان + 1,370 یورو 5,990,000 تومان + 1,330 یورو
توضیحات
نام هتل هتل مجستیک رم

هتل لترمولی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان + 1,840 یورو 6,990,000 تومان + 3,270 یورو 5,990,000 تومان + 1,660 یورو 5,990,000 تومان + 1,620 یورو
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 رم 4
2 پاریس 3
ردیف 1
به رم
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به پاریس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 کارت ملی
4 شناسنامه
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 4
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور ایتالیا فرانسه نوروز 99